AKO SA BRÁŇIŤ

Čeliť negatívnym prejavom správania si vyžaduje poznať svoje práva a povinnosti a vedieť, na koho sa možno pri ich uplatňovaní obrátiť…

Praktickú príručku k ochrane svojich práv  stiahnete tu: príručka k ochrane práv