O NÁS

Odborový zväz  Nové školské odbory na Slovensku je nezávislou odborovou organizáciou zastupujúcou pracovníkov školstva v Slovenskej republike. Jej cieľom je hájiť práva svojich členov tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zákonníka práce na pracovisku zo strany zamestnávateľa, kde pôsobia jej základné odborové organizácie a taktiež aj individuálni členovia. Odborová organizácia Nové školské odbory poskytuje právnu pomoc svojim členom NŠO podľa stanov. Jej hlavnou úlohou je zvyšovať sociálny status učiteľa v SR, ako aj zlepšiť pracovné podmienky a prostredie na školách. NŠO spolupracuje s rôznymi občianskymi združeniami, stavovskými organizáciami, či významnými osobnosťami politického a spoločenského života v SR, ktorých spoločným cieľom je kvalitné a moderné školstvo na Slovensku.

Nájdete nás aj tu:     

Ako ďalej učiteľ?

  

 

 

 

                   

  • telefón: 0948 764 099
  • e-mail: nsodbory@gmail.com
  • poštová adresa:  NŠO, Kapitána Jaroša  21, 93405 Levice

  • účet: SK3002000000003023005959
  • štrajkový účet: SK6402000000003070742054
  • IČO: 42208271
  • právna forma: odborová organizácia
  • názov: Nové školské odbory