Pridajte sa

Na založenie základnej odborovej organizácie nepotrebujete žiaden súhlas zamestnávateľa ani nikoho iného, taktiež nie je povinnosťou zakladateľa oznamovať vedeniu školy, že chcete založiť ZO NŠO. Odborová organizácia vzniká na základe zákona č. 83/1990 Z. z. ozdružovaní občanov.

Vznik a zároveň začiatok činnosti odborovej organizácie oznámite zamestnávateľovi až po evidencii na MV SR a uskutočnení ustanovujúcej členskej schôdze. Oznámenie o evidencii novej základnej odborovej organizácie aj IČO dostanete z MV SR poštou na adresu, ktorú ste uviedli ako „splnomocnenec oprávnený konať za prípravný výbor“.

Ako založiť ZO NŠO vo vašej škole?

 1. Prípravný výbor (najmenej 3) upravia na svoje podmienky stanovy ZO NŠO
 2. Stanovy na úpravu si stiahnete tu: vzorové stanovy
 3. Vyplňte návrh na evidenciu ZO NŠO na MV SR, stiahnite tu: návrh na evidenciu
  Vyplnený návrh na evidenciu + 2x vytlačené stanovy ZO NŠO pošlite na MV.
 4. Po zaevidovaní stanov ZO NŠO vám ich MV SR spolu s IČO pošle poštou naspäť cca do 30 dní.
 5. Prípravný výbor zvolá ustanovujúcu členskú schôdzu ZO NŠO, z ktorej vytvorí zápisnicu. Vzorovú zápisnicu nájdete tu: vzorová zápisnica
 6. Predseda ZO NŠO vyplní elektronickú prihlášku ZO NŠO: elektronická prihláška
 7. Členovia ZO NŠO podpíšu papierovú prihláška do ZO a odovzdajú ju predsedovi ZO NŠO. Predseda prihlášky, Stanovy ZO NŠO a zápisnicu z ustanovujúcej schôdze archivuje na svojej ZO NŠO.
 8. Predseda ZO je povinný písomne informovať  zamestnávateľa o začatí pôsobenia ZO NŠO a predložiť mu zoznam členov výboru.
 9. Zamestnvateľ je povinný umožniť pôsobenie odborovej organizácie na pracovisku.

Ak chcete vstúpiť do NŠO individuálne

Nepotrebujete na to žiadnu základnú organizáciu. Stačí vyplniť elektronickú prihlášku. Keď ju vyplníte, budeme vás e-mailom kontaktovať a poskytneme vám ďalšie informácie. Členské je u nás 2 € na mesiac.

Kliknite tu a vyplňte: elektronická individuálna prihláška