1. konferencia

Prvá konferencia na tému „Bossing a mobing v školstve“.Konferencia bola kladne prijatá nielen učiteľskou verejnosťou, ale aj odbornými kruhmi, zaoberajúcimi sa právnymi otázkami okolo dodržiavania ľudských práv, či pracovnoprávnych vzťahov. V zborníku nájdete materiály z vystúpení jednotlivých hostí.

Stiahnete tu: zborník z prvej konferencie NŠO

Závery z konferencie

14.6.2013 v Bratislave

 • Bossing a mobing na školách preukázateľne existuje
 • Trpí tým učiteľ a v konečnom dôsledku aj žiak
 • V súčasnej dobe sa dá brániť prostredníctvom antidiskriminačného zákona, ale všetkým obetiam mobingu by účinnejšie pomohlo  prijatie samostatného antimobingového zákona, tak ako je to vo vyspelých demokratických krajinách
 • Pomohla by väčšia angažovanosť spolupracovníkov
 • Pomohlo by aj paritné zastúpenie pedagógov v Rade školy
 • Pomohla by väčšia informovanosť pedagógov ako sa brániť, kde sa obrátiť, medializácia vyriešených prípadov
 • Treba zvýšiť právnu informovanosť študentov na pedagogických fakultách
 • Mobing zo škôl nezmizne , ale čím viac bude jeho priestor zúžený, tým lepšie pre všetkých
 • Úlohou konferencie bolo poukázať na  negatívny jav na našich školách, otvoriť diskusiu na túto tabuizovanú tému, poukázať na možnosti riešení a  vytvoriť podmienky pre užšiu spoluprácu NŠO s organizáciami, ktoré danú problematiku monitorujú a riešia.

Ak ste sa už s bossingom a mobingom stretli, iste si kladiete otázku, na koho a kam sa obrátiť?

 • na svojich kolegov
 • na svoje odbory (v prípade NŠO – 0948 764 099)
 • na Radu školy
 • na nadriadeného
 • na médiá
 • na Občianske združenie  Otvorené ministerstvo, JUDr. Hudák 0918 594 629
 • na verejnú ochrankyňu práv JUDr. Dubovcovú  http://www.vop.gov.sk/kontakt
 • na poslankyňu JUDr. Ritomskú – 0910 953 587

Len nemlčte, zbierajte dôkazy a svedkov, pretože mobing a bossing vás môže úplne psychicky zničiť …