V elektronickej podobe vediem, v papierovej uchovávam.

od autora: | 3. septembra 2017

Budete aj tento rok v škole vypisovať katalógové listy žiakov s dokumentačným atramentom a pravítkom aj napriek tomu, že ich máme v elektronickej podobe v AscAgende?

Opäť zabijete niekoľko hodín vypisovaním a škrtaním prázdnych koloniek z ľavého dolného rohu do pravého horného rohu?

Jeden nemenovaný učiteľ (neprezradím o koho ide, lebo v žiadnom prípade nechce porušiť školské tajomstvo, teda školu z ktorej pochádza) chcel presadiť, aby sa katalógové listy žiakov nevypisovali hodiny a hodiny ručne. Veď stačilo by len dopisovať v AscAgende raz za pol roka údaje a na konci 4. a 9. ročníka katalógové listy vytlačiť. Ušetril by veľa času a nervov on aj jeho kolegyne. Upozornil vedenie školy na možnosť viesť katalógové listy v elektronickej podobe podľa § 4 vyhlášky č.326/2008 Z.z.., Upozornil na to, že na konci 4. a 9. ročníka by sa všetky za 10 minút vytlačili a následne uložili do archívu. Úspora času a peňazí. Finančná gramotnosť v praxi.

Veľmi pedantnému a nesmierne opatrnému zástupcovi sa to však na nemenovanej škole nepozdávalo, tak pre istotu napísal na ministerstvo školstva prosbu o vysvetlenie. Z ministerstva školstva mu odpísal Ing. Ondrej Divinský taký všeobecný omáčkový email. Opatrný zástupca tak radšej ostal pri ručnom vypisovaní a iniciatívneho učiteľa tak ide šľak trafiť. Učiteľ vydedukoval, že pán byrokrat na ministerstve ani nepochopil o čo ide. Úradník v odpovedi uviedol zákony, paragrafy a odstavce, ktoré pochopilo vedenie školy tak, že katalógové listy sa budú aj naďalej ručne a zdĺhavo vypisovať. Aké zákony to zmienil úradník Ing. Divinský?

Zákon o archívoch a registratúrach č.395/2002 Z.z. a vyhlášku ministerstva školstva č.326/2008 Z.z. uviedol úradník preto, aby bolo jasné, ako dlho majú byť dokumenty (triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list) uchované v archíve a v akej podobe. Ešte raz poznamenávam, že na konci 4. a 9. ročníka by boli katalógové listy vytlačené na papier presne v podobe tlačív akú vyžadujú zákony a predpisy.

Ďalej bol v e-liste do školy uvedený zákon o výchove a vzdelávaní, konkrétne § 11 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z. Kopírujem odstavec:“ Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená v odseku 3 písm. a) až k) sa vedie na tlačivách, podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. Triedna kniha sa môže viesť aj v elektronickej forme. Triedna kniha vedená v elektronickej forme sa najneskôr na konci príslušného školského roka vytlačí v listinnej podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky školy alebo školského zariadenia.“

Pán úradník Ing. Divinský ale zabudol na prvý odstavec § 4 vyhlášky č.326/2008 Z.z.. V ňom sa píše: „Škola vedie školské tlačivá v písomnej forme alebo v elektronickej forme.“
A teraz čo? Asi si musíme spomenúť na právnickú axiomu – Ak sa stretnú dvaja právnici a diskutujú o jednom zákone, tak majú naň tri rôzne názory.

V odstavci je dôležité slovo „vedie“.  Rýpajúci učiteľ disponuje inou logikou a chápaním ako byrokrat z ministerstva a slovo „vedie“ si vysvetľuje tak, že škola môže viesť školské tlačivo počas jeho vypisovania prepisovania a dopisovania v elektronickej podobe, ale nakoniec ho vytlačí na papier a dá do archívu. Učitelia teda nemusia raz za päť mesiacov rok po roku zapisovať údaje dokumentačným atramentom a nemusia pravítkom škrtať prázdne kolónky z ľavého dolného rohu do pravého horného rohu ako idioti, ale stačí to vytlačiť raz za 4 či 5 rokov. Listy všetkých žiakov dokáže vytlačiť priemerný učiteľ pri pití kávičky za pár minút.

Zjednodušme to! Podľa  § 4 vyhlášky č.326/2008 Z.z.. teda dokumentáciu môžeme viesť v elektronickej podobeuchovávať podľa všetkých spomenutých zákonov v papierovej podobe. Papierovej preto, lebo archivári majú panický strach z CD, DVD, USB, HDD alebo nebodaj centrálneho štátne archívneho elektronického úložiska.

Na ministerstve školstva podľa učiteľa sedia neschopní skostnatení úradníci. Na rozdiel od ministerských úradníkov disponuje finančnou gramotnosťou, ktorá je u úradníkov na ministerstve a ministerských byrokratických organizáciách len módnym výstrelkom v PoP. Učiteľ si na rozdiel od plytvajúcich byrokratov a kradnúcich politikov vie zrátať o koľko lacnejšie je vypisovať dokumentáciu napríklad v AscAgende. Čas sú peniaze! A nejedná sa len o čas. Ak sa pomýli pri ručnom vypisovaní, tak musí použiť nový papier a začať od znovu.

Pre našich úradníkov na ministerstve školstva platí klasické, vodu kážu a víno pijú. Oháňajú sa finančnou gramotnosťou a plytvajú peniazmi a našim časom. Učiteľ tvrdí, že už dávno sa malo na internetovej stránke minedu uverejniť usmernenie, ktoré by riaditeľom škôl prikázalo šetriť čas učiteľov, peniaze daňovníkov! Bohužiaľ skostnatelí úradníci sa zmôžu len na kopírovanie zákonov, nepochopia ich znenie a email zakončia vtipnou záverečnou vetou, ktorú tu kopírujem: „Ministerstvo sa intenzívne zaoberá problémom znižovania administratívnej záťaže na školách.

A teraz učiteľ nevie či sa má z tých neschopných byrokratov na ministerstve smiať, plakať, alebo zúriť. Každopádne je čoraz viac presvedčený o tom, že ministerstvo školstva učiteľom nepomáha, ale sťažuje im život. Ak by sa ministerstvo školstva zrušilo,  tak zákonitým dôsledkom by bol rast vzdelanosti v tejto prečudesnej republike.

Ján Macek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *