Archív kategorií: podpora

Úprimnú sústrasť

od autora: | 12. júna 2020

V mene Nových školských odborov vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým a želáme skoré uzdravenie zraneným. Veríme, že po tomto incidente budú prijaté opatrenia, aby sa škola stala bezpečným miestom pre všetkých zamestnancov, žiakov a študentov.

Podpora členovi NŠO

od autora: | 29. novembra 2019

Predsedníctvo Nových školských odborov na svojom riadnom zasadnutí v Poprade vyjadruje podporu nášmu členovi PhDr. Jánovi Papugovi, PhD. Na základe dostupných informácií sme presvedčení, že vyjadrenie názoru nemôže byť dôvodom na odvolanie z funkcie riaditeľa školy. predsedníctvo NŠO

Zásadné pripomienky SKU k zákonu podporujeme

od autora: | 12. apríla 2019

Zásadné pripomienky a výhrady SKU k schválenému zneniu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch I. časť – dôvodová správa Slovenskej komory učiteľov Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020, na ktoré sa odvoláva aj predkladacia správa k zákonu, uvádza okrem iného, že „rozvoj školstva je jednou z najvyšších priorít vlády v nadchádzajúcom volebnom období. Zlepšenie tohto stavu si… Čítať viac »

Podpora učiteľom

od autora: | 26. marca 2019

26. marca 2019 sa konala 2. výročná konferencia odborovej organizácie Moderné odbory VolksWagen. Za NŠO sa zúčastnil predseda NŠO, Ľudovít Sebelédi. Prítomných delegátov konferencie informoval: o problémoch, ktoré v súčasnosti trápia školstvo, o pripravovanej protestnej akcii – Deň učiteľov v čiernom, organizovanej Iniciatívou slovenských učiteľov  o prebiehajúcej petícii za stiahnutie nového zákona o pedagogických zamestnancoch… Čítať viac »

NŠO podporuje

od autora: | 8. júna 2018

Predsedníctvo NŠO na svojom riadnom zasadnutí v Liptovskom Mikuláši dňa 8.6. 2018 vyslovuje podporu   p. riaditeľovi PhDr.  Jánovi Papugovi, PhD.  Prípad s podaním žaloby na Štátnu školskú inšpekciu pozorne sledujeme a sme toho názoru, že náš člen neporušil žiadny zákon ani predpisy. http://janpapuga.sk/zaloba-na-statnu-skolsku-inspekciu/

Podpora SKU

od autora: | 29. mája 2018

Nové školské odbory dlhodobo požadujú zníženie základného úväzku pedagogických a odborných zamestnancov na 20 hodín týždenne a vychovávateľov v školských kluboch detí na 23 hodín základného úväzku týždenne..  bod č. 7 – naše ciele  Vítame a podporujeme preto iniciatívu Slovenskej komory učiteľov. Petíciu môžte podpísať tu: petícia

Podpora protestným mítingom

od autora: | 6. novembra 2017

Predsedníctvo NŠO podporuje protestné mítingy zamestnancov vo verejnej správe, ktoré organizuje Konfederácia odborových zväzov a vyzýva svojich členov a sympatizantov, aby sa aktívne zapojili. https://www.facebook.com/events/296629997504453/ 

Podpora NŠO podaniu na Ústavný súd.

od autora: | 23. júna 2017

Vzhľadom k tomu, že Nové školské odbory dlhodobo poukazujú na nezákonný stav tarifných tabuliek nepedagogických zamestnancov v školstve v súvislosti s minimálnou mzdou, vítame iniciatívu nášho kolegu v parlamente Miroslava Sopka a podporujeme podanie v predmetnej veci na ústavný súd. Ľudia, ktorí sa starajú o naše deti, sú hanebne ponižovaní. Št… Prečo podanie na Ústavný súd SR?Nie je tu… Čítať viac »

Podpora protikorupčnému pochodu

od autora: | 26. mája 2017

Predsedníctvo Nových školských odborov podporuje iniciatívu študentov v boji proti korupcii na Slovensku. My učitelia dobre vieme, že čím je menší index korupcie v štáte, tým je viac peňazí na školstvo. Stačí sa pozrieť na škandinávske štáty, kde korupcia takmer neexistuje. S nevôľou sledujeme nevyriešené a neriešené korupčné kauzy na Slovensku. Podobne ako mladí ľudia… Čítať viac »