Predsedníctvo NŠO v Poprade

od autora: | 15. júla 2022

Dňa 14. júla 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva zväzu NŠO v Poprade. Prerokovali sme: ̶  účasť členov NŠO na protestnom zhromaždení v Bratislave, ̶  podmienky dohodnuté v novej KZVS, ̶  zrušenie štrajkovej pohotovosti, ̶  nové vyhlášky týkajúce sa školstva, ̶  zmeny v Predsedníctve zväzu NŠO. Prajeme všetkým zamestnancom školstva príjemnú a nerušenú dovolenku.

Štrajková pohotovosť ukončená

od autora: | 14. júla 2022

Predsedníctvo NŠO víta deklarované zvýšenie platov zamestnancov školstva: – 500 € pre všetkých zamestnancov – september 2022, – navýšenie tarifných platov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov o 10% – 1. január 2023 (KZVS 2023), – navýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov o 7% – 1. január 2023 (KZVS 2023), – september 2023 – navýšenie tarifných platov… Čítať viac »

PROTEST 15. 6. 2022

od autora: | 16. júna 2022

Žiadame: 1. valorizáciu tarifných platov všetkých zamestnancov školstva od 1. júla o 10 %, 2. úpravu platovej tabuľky nepedagogických zamestnancov tak, aby začínala na úrovni minimálnej mzdy, 3. dofinancovanie zvýšených prevádzkových nákladov všetkých škôl a školských zariadení. Protest zorganizoval OZ PŠaV na Námestí SNP. Z námestia sa dav asi 15 000 zamestnancov školstva presunul pred… Čítať viac »

IDE O VEĽA

od autora: | 31. mája 2022

Predsedníctvo odborového zväzu NŠO vyzýva členov NŠO, všetkých pracovníkov rezortu školstva, ako aj širokú verejnosť k účasti na protestnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2022 o 13:00 h v Bratislave. Viac než hrozba štrajku je reálny personálny kolaps v školstve. Už naozaj niet na čo čakať! Aj sila tohto protestu môže rozhodnúť, či… Čítať viac »

PRACOVNÉ STRETNUTIE

od autora: | 31. mája 2022

31. 5. 2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s ministrom školstva. Otvorili a prerokovali sme tri pálčivé okruhy: 1. platy zamestnancov školstva –  navýšenie tarifných platov o 15% v tomto roku –  tabuľky nepedagogických zamestnancov sú opäť pod minimálnou mzdou –  rozdiel v plate začínajúceho a končiaceho učiteľa v tarifnom plate je len 18% –  tabuľka pedagogických zamestnancov je spracovaná len na 40… Čítať viac »

Predsedníctvo NŠO v Banskej Bystrici

od autora: | 5. apríla 2022

V dňoch 31. 3. – 2. 4. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva NŠO v Banskej Bystrici. Prerokovali sme správu o hospodárení za rok 2021. Aktualizovali sme vzor Kolektívnej zmluvy pre naše základné organizácie. Vzhľadom k zhoršujúcej sa ekonomickej situácii zamestnancov školstva sme vyhodnocovali podporu možným protestom, prípadne podporu ostrému štrajku.                … Čítať viac »

Deň učiteľov

od autora: | 1. apríla 2022

Ďakujeme za poďakovanie pán minister školstva.                             VIDÍME TO ÚPLNE INAK! Ku dňu učiteľov nám pán minister poďakoval, za čo si v súčasnej dobe, kedy sa všetko zdražuje, naozaj nič nekúpime. Stačilo by, keby vláda splnila svoje predvolebné sľuby. V tabuľke ich… Čítať viac »

Stanovisko Nových školských odborov k platom v školstve

od autora: | 17. januára 2022

Nové školské odbory vyjadrujú sklamanie z dvojročného pôsobenia súčasného ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Čoraz naliehavejšie pociťujeme nenapĺňanie predvolebných sľubov o zlepšovaní podmienok. Odvolávanie sa ministerstva na zložitú situáciu odmietame. Aj my sa s ňou  musíme vyrovnať profesijne – na svojich pracoviskách, spoločensky ako občania a ľudsky vo svojich rodinách. Pripomíname, že stratený čas prehlbuje personálnu krízu,… Čítať viac »