2. konferencia

Účastníci konferencie sa zhodli na spoločných záveroch:
  1. Prijať Zákon o mobbingu a bosingu
  • s jasnou definíciou bossingu a mobingu
  • s jasnou definíciou bosséra a mobéra
  • platný pre zamestnancov vo všetkých odvetviach
  • s jasnými a prísnymi sankciami
  1. Zvážiť zriadenie úradu školského ombudsmana
  2. Posilniť kompetencie Rady školy /RŠ/
  • zvýšiť zákonnú ochranu  členov RŠ
  • zvýšiť pomerný počet učiteľov v RŠ
  • zvýšiť právomoci v oblasti kontroly financií

Dokument stiahnete tu: zavery-konferencie-2015

Videá z vystúpení hostí