Bossing, mobing

Cieľom oboch konferencií NŠO o bossingu a mobingu bolo poukázať na tento existujúci neduh v našej spoločnosti. Zistiť a publikovať postupy ako sa môžu zamestnanci brániť. Vytvoriť námet pre poslancov SR, aby prijali účinný zákon o bossingu a mobingu na pracoviskách.