Kontakty

NŠO       nájdete nás tu    >>>                       

  • telefón: 0948 764 099
  • e-mail: nsodbory@gmail.com
  • poštová adresa:  NŠO, Kapitána Jaroša  21, 93405 Levice
  • účet: SK3002000000003023005959
  • štrajkový účet: SK6402000000003070742054
  • IČO: 42208271
  • právna forma: odborová organizácia
  • názov: Nové školské odbory

Predseda 

PaedDr.  Ľudovít SEBELÉDI

Som učiteľ. Už viac ako štvrť storočia učím (10 rokov na ZŠ, zvyšok na Gymnáziu A. Vrábla v Leviciach – BIO a TEV) a stále mám svoju prácu rád.  Rád kladiem otázky typu: „Prečo? Naozaj? Inak by to nešlo? …a s nelogickými odpoveďami sa veru neuspokojím. Vadí mi byrokracia, ponižujúce postavenie učiteľa a školstva  v spoločnosti  a  plat. Keďže mi to nedáva logiku, pokúšam sa to zmeniť. Ale na túto zmenu potrebujem Vašu pomoc. Pridáte sa?

 0948 764 099           sebeledi@nso.sk

blog: https://sebeledi.blog.sme.sk/

 

Predsedníctvo

Alena KOVÁČOVÁ 

Profesia učiteľa je jednou z najstarších v kultúrnych dejinách. Ako učiteľka materskej školy už 42 rokov vychovávam a vzdelávam deti predškolského veku a pripravujem ich na povinnú školskú dochádzku. Počas svojho pôsobenia v školstve som vo funkcii riaditeľky 29 rokov. Som vydatá a mám 2 dcéry – učiteľky.

0951446325           kovacova@nso.sk

 

Mgr. Jana BARTKOVJAKOVÁ

V školstve pôsobím 27 rokov. V súčastnosti pôsobím ako učiteľka matematiky a fyziky na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislave. Nechcem sa len tak pozerať a sťažovať na to, čo sa v školstve deje. Učiteľ nielenže nie je primerane finančne ohodnotený, ale jeho postavenie v spoločnosti je neprimerané dôležitosti práce ktorú vykonáva. Ak ale chcem aby sa to zmenilo, musím preto niečo urobiť. To je dôvod môjho členstva v NŠO

 0903 693 023          bartkovjakova@nso.sk

 

 

Ing. Tatiana MIKLOŠOVÁ 

V školstve pôsobím už  40 rokov. Posledných 15 rokov  na stredných odborných školách v Nitre ako učiteľka informatiky a  odborných predmetov.  Počas svojej pedagogickej praxe som prešla všetkými stupňami vzdelávania, takže  problematika školstva je mi dobre známa. Uvedomujem si ako sa postupne zhoršujú podmienky zamestnancov školstva a preto sa snažím túto situáciu zmeniť.

0910 193 262          miklosova@nso.sk

 

 

Mgr. Martin ŠURAN

Som učiteľom na gymnáziu v Dubnici nad Váhom už 17 rokov. Povolanie učiteľa je jedna z najdôležitejších profesií, ale v súčasnosti mu chýba spoločenské uznanie a adekvátne finančné ohodnotenie. Musíme sa pokúsiť vrátiť mu svoje „stratené“ miesto.

0904 880 482       suran.mato@gmail.com

 

 

Revízna komisia

Mgr. Martina ZIMEĽOVÁ, ZŠ Ul. Aurela Stodolu, Martin zimelova@nso.sk

0908386369

 

 

 

PaedDr. Oľga BOLČÍKOVÁ, ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin bolcikova@gmail.com

 

 

 

Ing. Pavel GANECZ, SOŠ TaS, Pod amfiteátrom 7, Levice pavel.ganecz@gmail.com 

0905538183