Kontakty

NŠO       nájdete nás tu    >>>                       

  • telefón: 0948 764 099
  • e-mail: nsodbory@gmail.com
  • poštová adresa:  NŠO, Kapitána Jaroša  21, 93405 Levice
  • účet: SK3002000000003023005959
  • štrajkový účet: SK6402000000003070742054
  • IČO: 42208271
  • právna forma: odborová organizácia
  • názov: Nové školské odbory

Predseda 

PaedDr.  Ľudovít SEBELÉDI

Som učiteľ. Už viac ako štvrť storočia učím (10 rokov na ZŠ, zvyšok na Gymnáziu A. Vrábla v Leviciach – BIO a TEV) a stále mám svoju prácu rád.  Rád kladiem otázky typu: „Prečo? Naozaj? Inak by to nešlo? …a s nelogickými odpoveďami sa veru neuspokojím. Vadí mi byrokracia, ponižujúce postavenie učiteľa a školstva  v spoločnosti  a  plat. Keďže mi to nedáva logiku, pokúšam sa to zmeniť. Ale na túto zmenu potrebujem Vašu pomoc. Pridáte sa?

 0948 764 099           sebeledi@nso.sk

blog: https://sebeledi.blog.sme.sk/

 

Predsedníctvo

Alena KOVÁČOVÁ 

Profesia učiteľa je jednou z najstarších v kultúrnych dejinách. Ako učiteľka materskej školy už 34 rokov vychovávam a vzdelávam deti predškolského veku a pripravujem ich na povinnú školskú dochádzku. Počas svojho pôsobenia v školstve som vo funkcii riaditeľky 26 rokov. Som vydatá a mám 2 dcéry – učiteľky.

0949 255 073         kovacova@nso.sk

 

Mgr. Jana BARTKOVJAKOVÁ

V školstve pôsobím 27 rokov. V súčastnosti pôsobím ako učiteľka matematiky a fyziky na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislave. Nechcem sa len tak pozerať a sťažovať na to, čo sa v školstve deje. Učiteľ nielenže nie je primerane finančne ohodnotený, ale jeho postavenie v spoločnosti je neprimerané dôležitosti práce ktorú vykonáva. Ak ale chcem aby sa to zmenilo, musím preto niečo urobiť. To je dôvod môjho členstva v NŠO

 0903 693 023          bartkovjakova@nso.sk


Mgr. Mário MICENKO 

Počas svojho pôsobenie v školstve sa neustále stretávam s nezáujmom kompetentných zvyšovať finančné ohodnotenie pracovníkov školstva. Učitelia pracujú často v nedôstojných podmienkach, pri nedostatočnom technickom vybavení. Vysoký stres, preplnené triedy a často krát bossing, alebo mobing na pracovisku, neznalosť zákonníka práce a nepoznanie svojich sociálnych práv vedú ku skepse a apatii v celej učiteľskej obci.Stále však verím, že sa to dá zmeniť. Myslím si že práve Nové školské odbory sú tou správnou voľbou na ZMENU. Pridajte sa aj vy a staňte sa súčasťou tejto zmeny.

Každý názor sa počíta. Povedzte nám ho. Už ako členovia NŠO.

0903 275 151           micenko@nso.sk

blog : http://micenko.blog.sme.sk/

 

Ing. Tatiana MIKLOŠOVÁ 

V školstve pôsobím už  33 rokov. Posledných 10 rokov  na stredných odborných školách v Nitre ako učiteľka informatiky a  odborných predmetov.  Počas svojej pedagogickej praxe som prešla všetkými stupňami vzdelávania, takže  problematika školstva je mi dobre známa. Uvedomujem si ako sa postupne zhoršujú podmienky zamestnancov školstva a preto sa snažím túto situáciu zmeniť.

0910 193 262          miklosova@nso.sk

 

Mgr. Ján MACEK 

Učiteľom som sa stal v roku 1993. Učil som na ZŠ v Terni, bol som riaditeľom malotriedky vo Veľkom Slivníku, pracoval som ako vychovávateľ v CVČ a teraz učím na ZŠ Čsl. armády v Prešove.

Školstvo je na okraji záujmu spoločnosti, učitelia boli degradovaní na byrokratov, sociálny status učiteliek a učiteľov je dehonestujúci. To všetko je zlé a časom na to škaredo doplatí celá spoločnosť, celé Slovensko. Zmeňme to! Nečakajme na zázrak, na žiadnu „múdru“ vládu, musíme ísť aj do ostrých nátlakových akcií, inak sa nič nezmení.

0949 307 825          macek@nso.sk

blog: https://janmacek.blog.sme.sk/

 

Mgr. Ondrej PASTIERIK 

Pred piatimi rokmi som ako čerstvý absolvent učiteľstva matematiky a informatiky nastúpil na Základnú školu v Badíne. Aj napriek mojej kratšej praxi si uvedomujem, že naše školstvo má mnoho nedostatkov a chýb. Svoj vstup do Nových školských odborov a následné založenie základnej organizácie na našej škole považujem za jednu z možných ciest budovania nového školstva a zároveň posilňovania štatútu učiteľa. Hlavne však – v konečnom dôsledku – aby sme dokázali našim žiakom a deťom priniesť vyššiu kvalitu vzdelávania.

 0944 135 324        pastierik@nso.sk

Revízna komisia

Ing. Martin BETÁK, SOŠ potravinárska, Nitra  betak@nso.sk

Ing. Zuzana FOLTÁNOVÁ, Spojená škola s organizačnými zložkami SOŠ, SPŠ a OA, Námestie SNP,  Partizánske foltanova@nso.sk

Mgr. Martina ZIMEĽOVÁ, ZŠ Ul. Aurela Stodolu, Martin zimelova@nso.sk