Kontakty

NŠO       nájdete nás tu    >>>                       

  • telefón: 0948 764 099
  • e-mail: nsodbory@gmail.com
  • poštová adresa:  NŠO, Kapitána Jaroša  21, 93405 Levice
  • účet: SK3002000000003023005959
  • štrajkový účet: SK6402000000003070742054
  • IČO: 42208271
  • právna forma: odborová organizácia
  • názov: Nové školské odbory

Predseda 

PaedDr.  Ľudovít SEBELÉDI

Som učiteľ. Už viac ako štvrť storočia učím (10 rokov na ZŠ, zvyšok na Gymnáziu A. Vrábla v Leviciach – BIO a TEV) a stále mám svoju prácu rád.  Rád kladiem otázky typu: „Prečo? Naozaj? Inak by to nešlo? …a s nelogickými odpoveďami sa veru neuspokojím. Vadí mi byrokracia, ponižujúce postavenie učiteľa a školstva  v spoločnosti  a  plat. Keďže mi to nedáva logiku, pokúšam sa to zmeniť. Ale na túto zmenu potrebujem Vašu pomoc. Pridáte sa?

 0948 764 099           sebeledi@nso.sk

blog: https://sebeledi.blog.sme.sk/

 

Predsedníctvo

Alena KOVÁČOVÁ 

Profesia učiteľa je jednou z najstarších v kultúrnych dejinách. Ako učiteľka materskej školy už 42 rokov vychovávam a vzdelávam deti predškolského veku a pripravujem ich na povinnú školskú dochádzku. Počas svojho pôsobenia v školstve som vo funkcii riaditeľky 29 rokov. Som vydatá a mám 2 dcéry – učiteľky.

0951446325           kovacova@nso.sk

 

 

Ing. Tatiana MIKLOŠOVÁ 

V školstve pôsobím už  40 rokov. Posledných 15 rokov  na stredných odborných školách v Nitre ako učiteľka informatiky a  odborných predmetov.  Počas svojej pedagogickej praxe som prešla všetkými stupňami vzdelávania, takže  problematika školstva je mi dobre známa. Uvedomujem si ako sa postupne zhoršujú podmienky zamestnancov školstva a preto sa snažím túto situáciu zmeniť.

0910 193 262          miklosova@nso.sk

 

 

Mgr. Martin ŠURAN

Som učiteľom na gymnáziu v Dubnici nad Váhom už 17 rokov. Povolanie učiteľa je jedna z najdôležitejších profesií, ale v súčasnosti mu chýba spoločenské uznanie a adekvátne finančné ohodnotenie. Musíme sa pokúsiť vrátiť mu svoje „stratené“ miesto.

0904 880 482       suran.mato@gmail.com

 

Ing. Pavel GANECZ,

Školstvo je presne to poslanie, čo ma napĺňa aj napriek tomu, že to nie je ľahká práca. Ako učiteľ pôsobím na strednej škole už niekoľko rokov, kde vyučujem ekonomické predmety a informatiku. Nie vždy je to jednoduché, ale snažím sa žiakov nielen niečo naučiť a odovzdať im svoje vedomosti, ale hlavne vzbudiť ich záujem dozvedieť sa niečo nové. A to nie len z hospodárskej sféry, ale z celého spektra informácií, ktoré nás obklopujú. Aj napriek zložitej situácie, v ktorom sa školstvo nachádza, snažím sa túto situáciu zmeniť, pretože viem, že takto strávený čas má svoj zmysel.

 

0905538183      pavel.ganecz@gmail.com

 

 

 

Revízna komisia

Mgr. Martina ZIMEĽOVÁ, ZŠ Ul. Aurela Stodolu, Martin zimelova@nso.sk

 

0908386369

 

 

 

Mgr. Jana BARTKOVJAKOVÁ

V školstve pôsobím 27 rokov. V súčastnosti pôsobím ako učiteľka matematiky a fyziky na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislave. Nechcem sa len tak pozerať a sťažovať na to, čo sa v školstve deje. Učiteľ nielenže nie je primerane finančne ohodnotený, ale jeho postavenie v spoločnosti je neprimerané dôležitosti práce ktorú vykonáva. Ak ale chcem aby sa to zmenilo, musím preto niečo urobiť. To je dôvod môjho členstva v NŠO

 0903 693 023          bartkovjakova@nso.sk

 

PaedDr. Oľga BOLČÍKOVÁ, ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin bolcikova@gmail.com