Nadčasové hodiny

od autora: | 1. decembra 2019

Na začiatok jedna zákonitosť slovenského školstva  – „Ak desať učiteľov z rôznych škôl preberá problematiku nadčasových hodín, nikdy nedôjdu k spoločnému záveru.“

Ak hľadáte k tejto problematike informácie na internete, napríklad o oprávnenom počte nadčasových hodín za lyžiarske kurzy či za školu v prírode (ďalej Švp), tak v prvom rade navštívte stránku ministerstva školstva. Tam nájdete usmernenie k práci nadčas – https://www.minedu.sk/data/att/2931.pdf

Na konci usmernenia si prečítate napríklad modelovú situáciu č.5, kde sa píše:
Učiteľ základnej školy ide na týždeň so žiakmi na lyžiarsky výcvik. Jeho základný úväzok je 23 hodín a 4 hodiny má rozvrhom hodín určené ako prácu nadčas, t. j. jeho priama vyučovacia činnosť je celkom 27 vyučovacích hodín týždenne. V tomto prípade mu práca nadčas vznikne až nad Zákonníkom práce určený týždenný pracovný čas z dôvodu, že nevykonáva priamu vyučovaciu alebo výchovnú činnosť. Nadčasová práca sa môže počítať dovtedy, pokiaľ vykonáva dozor nad žiakmi (do večierky). Po tejto dobe sa jedná o pracovnú pohotovosť, ktorá sa strieda medzi pedagogickými zamestnancami, ktorí sprevádzajú žiakov na lyžiarskom výcviku ako dozor. Tomu pedagogickému zamestnancovi, ktorý počas lyžiarskeho výcviku vykonáva priamu vyučovaciu činnosť, teda učí žiakov lyžovať, vznikne práca nadčas nad určený denný základný úväzok stanovený rozvrhom hodín alebo denným rozsahom priamej vyučovacej alebo výchovnej činnosti.“

Z tejto modelovej situácie je jasné, že nadčasové hodiny sa učiteľovi na LVVK či v škole v prírode sa počítajú až po 15:30, respektíve až odvtedy, ako je v kolektívnej zmluve na škole dohodnutý koniec pracovnej doby. Ak má učiteľ dozor do 22:00, potom mu za čas od 15:30 do 22:00 prináleží 6 a pol hodiny nadčasu. Ak pripočítame aj ranné vstávanie o 7:00 či 7:30, dozor nad deťmi do 8:00, rozcvičku a iné, tak je to 7 hodín. Ak ešte započítame aj pracovnú pohotovosť v noci, potom môžeme pripočítať ďalšiu hodinu za každých 6 a 1/2 hodiny. Počas pohotovosti sa za jednu hodinu počíta 15 %. čiže za 6 a 1/2  hodiny v pohotovosti je jedna nadčasová hodina.

Pozor ale na priamu vyučovaciu činnosť, teda nie priamu výchovnú činnosť! Ak napríklad učiteľ telesnej výchovy učí lyžovať žiakov viac ako 23 hodín za 5 dní v čase od 8:00 do 15:30, teda v učiteľskom byrokratickom jazyku vykonáva priamu vyučovaciu činnosť (nie výchovnú, lebo aj taká je), tak každá vyučovacia hodina lyžovania nad jeho základný úväzok v čase pracovnej doby do 15:30 sa počíta ako nadčasová. Napríklad ak od pondelka do piatku v čase od 8.00 do 15:30 bude učiteľ učiť deti lyžovať 27 hodín a jeho úväzok je 23 hodín, potom má jednoznačný nárok na ďalších 5 nadčasových hodín.

Ak organizujete Lv a Švp je potrebné prelúskať množstvo zákonov, vyhlášok. V NŠO sme si urobili prieskum koľko nadčasových hodín dostávajú učitelia za LV a Švp. Výsledky prieskumu?
Najmenej za 5 dní „jednou nohou v base“ boli 2 nadčasové hodiny. Najviac bolo za týždeň v Švp až 9 dní voľna. Priemer a zároveň aj najčastejšia odpoveď bolo cca 20 hodín za 5 dní.

Ak ste dostali za 5 dní len 2 či 4 hodiny nadčasového voľna, tak je isté, že zamestnávateľ porušil Zákonník práce a vedome alebo nevedome vás kolegyne a kolegovia podviedol, či využil a de-facto z vás, či sa vám to páči alebo nie, urobil otrokov. Ak ste dostali zhruba 12 hodín, tak je potrebné si pozrieť plán práce LV a Švp, ktorý ste predložili vedeniu. Môžete dostať menej hodín a to preto, lebo máte napríklad od 15:00 do 19:00 voľno. Napríklad v niektorých penziónoch, hoteloch, ubytovniach sú k dispozícii animátori, ktorí prevezmú štafetu po učiteľkách/och. Ak sa o žiakov starajú dajme tomu 4 hodiny, tak vtedy majú učitelia voľno a nárok na nadčasové hodiny nemajú.

Veľa teda závisí od plánu Švp či LV. Počet nadčasových hodín si musíte dohodnúť s vedením školy pred konaním LV a Švp a to na základe plánu! Ak by vedenie školy požadovalo, aby ste pracovali zadarmo, tak účasť na Švp a LV jednoznačne odmietnite. Na LV a v Švp ste jednou nohou v base a ešte vám ani nezaplatia?! Ak by ste chceli byť so žiakmi zadarmo a vedenie školy s tým súhlasí, tak vedenie školy jednoznačne porušuje zákon. Ďalej je to už ale záležitosť pre zástupcu zamestnancov na škole, či Inšpekciu práce.

NŠO dlhodobo sleduje porušovanie Zákonníka práce čo sa týka problematiky nadčasových hodín. Ak viete o očividnom a nespravodlivom neudeľovaní nadačasových hodín na vašej škole, prosím napíšte nám na náš mail – nsodbory@gmail.com .  Samozrejme zaručujeme anonymitu a nikde nebudeme publikovať a spomínať žiadne meno. V prípade jednoznačného porušenia Zákonníka práce oslovíme Inšpekciu práce, nech urobí kontrolu na viacerých školách.

Odkazy:
http://www.skolskyportal.sk/personalistika/skola-v-prirode-nadcasove-hodin 
https://www.minedu.sk/data/att/2931.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *