Rok politickej gramotnosti

od autora: | 1. januára 2018

POP-ka a rôzne pseudoinštitúcie si dovoľujú každý rok vyhlásiť nejaký rok. Na základe kadejakých trendov, zlých výsledkov z kadejakých testovaní alebo na základe toho, že si nejaký papaláš tak zmyslel. A vyhlásením takéhoto niečoho aj skončia. Žiadna podpora. Tak to bolo aj s rokom finančnej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, tak to je s rôznymi olympiádami a súťažami, ktorých materiálne zabezpečenie je hanbou školstva. Až na ojedinelé aktivity sa vyhlásenia rôznych rokov a povinných (!) aktivít preniesli na už preťažené školy s povinnosťou vytvoriť písomnú integráciu týchto tém do školských vzdelávacích programov a všakovakých správ, ktoré číta jedine inšpekcia, ktorej spôsobilosť je prinajmenšom otázna.

V takejto situácii si aj ja, obyčajný učiteľ bez politickej moci, dovoľujem vyhlásiť ROK POLITICKEJ GRAMOTNOSTI. Iste mám na to väčšiu kompetenciu, ako úradníci, čo dnešnú školu pre klapky na očiach nepoznajú. V čom má ROK POLITICKEJ GRAMOTNOSTI spočívať? Určite nie vo vnucovaní politických preferencií – veď školstvo bez ohľadu na rôzne vlády je dlhodobo ničené. Učme deti, čo je politika, čo môžu politici zmeniť, čo môžu zmeniť a nechcú, lebo sa vyhovárajú na to, že nie je politická vôľa, hoci spoločenská požiadavka jestvuje už roky. Učme našich žiakov už od ranného veku, čo je politika, ako ovplyvňuje veci a ako sa porátať s politikmi, čo zvysoka kašlú nie len na školstvo, ale na celú spoločnosť. Učme ich politicky sa angažovať a nebyť mŕtvymi dušami, ktoré sú zneužívané mesiace pred voľbami. Učme ich voliť aktívne, nie pasívne. Učme ich politicky sa angažovať. (Ide to, na našej ZŠ máme detský parlament a ja sa len udivujem, ako tie deti uvažujú, keď to v nich rozvíjame.) Hovorme so žiakmi otvorene, priamočiaro a konkrétne o dôsledkoch dobrej i zlej politiky. Tá je alfou a omegou fungovania spoločnosti. Zapracujme politickú gramotnosť hoci ako prierezovú tému a určite to bude mať väčší efekt ako rôzne umelé témy a predmety, čo si vymýšľajú defilujúci politici. Začnime však konečne rozvíjať túto dôležitú kompetenciu osobnosti človeka.

NECH JE ROK 2018 ROKOM POLITICKEJ GRAMOTNOSTI!!!!

Ján Papuga

Nech sa tak stane!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *