Nové tarifné tabuľky platné od 1.1.2019

od autora: | 7. decembra 2018

Učiteľom od 1. januára porastú platy o 10 %. Je to de-iure výsledkom kolektívneho vyjednávania, ale de-facto blížiacimi sa voľbami v roku 2020, dobrým stavom verejných financií, či ozvenou minulého štrajku učiteľov.

Samotné ministerstvo financií v návrhu rozpočtu pre rok 2019 konštatovalo, že platy učiteľov v SR  v medzinárodnom porovnaní zaostávajú. Zvýšenie platov  učiteľov o 10 % teda nevyrieši nízku atraktivitu učiteľského povolania na Slovensku. Zvýšenie platov je tým pádom ťažko možné vnímať ako zmenu prehodnotenia politiky súčasnej vládnej koalície k vzdelávaniu na Slovensku. V týchto ekonomických dobrý časoch sa aj naďalej nebude investovať do kvality vzdelávania. Učiteľstvo bude aj naďalej pre najlepších študentov neperspektívnym povolaním a vzdelávanie a vzdelanostná úroveň občanov SR bude naďalej erodovať a upadať.

Platy o 10 % sa budú zvyšovať všetkým zamestnancom štátnej a verejnej správy, to znamená, že stúpnu všetkým pracovníkom rezortu školstva.
Ďalšie navýšenie platov o 10 % je dohodnuté na január roku 2020.

Hlavné zmeny od januára 2019

  • zvýšenie platov o 10 % pre učiteľov, úradníkov, psychológov, opatrovateľov či sociálnych pracovníkov
  • minimálny plat zamestnanca vo verejnej sfére na úrovni minimálnej mzdy (pre rok 2019 sa očakáva 520 € v hrubom)
  • zníženie platových tried z 12 na 9
  • automatický nárast mzdy do 40 odpracovaných rokov (doteraz bolo do 32 odpracovaných rokov)

Tarifná tabuľka platná od 1. januára 2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *