UČITEĽ A PRACOVNÝ ČAS

od autora: | 28. septembra 2019

§7  zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch č. 138/2019

(1) Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“) môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, špecializovanými činnosťami, činnosťami vedúceho pedagogického zamestnanca a profesijným rozvojom aj mimo pracoviska za podmienok upravených v pracovnom poriadku.

(3) Riaditeľ určí týždenný rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej len „úväzok“) najviac na obdobie školského roka po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

Príklad zápisu do pracovného poriadku:

Učiteľ je povinný byť na svojom pracovisku v čase:

  • 15 minút pred začiatkom svojej prvej vyučovacej hodiny v danom dni
  • 15 minút po skončení svojej poslednej hodiny v danom dni
  • počas pohotovosti vyznačenej v týždennom rozvrhu hodín
  • počas porád zvolaných vedením školy
  • počas porád metodických združení
  • počas rodičovských združení

Chce to 2 veci:

  1. Dôveru riaditeľa vo svojich učiteľov
  2. Sebadôveru učiteľov

Sebelédi.

Názor na “UČITEĽ A PRACOVNÝ ČAS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *