Reakcia ISU a NŠO na ukončenie kolektívneho vyjednávania

od autora: | 21. novembra 2017

Iniciatíva slovenských učiteľov a Nové školské odbory vyjadrujú zásadný nesúhlas s priebehom a náhlym ukončením kolektívneho vyjednávania. Spôsob, akým Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) a vláda SR vylúčili, už druhý rok po sebe, pedagogických a odborných zamestnancov z valorizácie platov v rámci uzatvárania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, považujeme za diskriminačný. Zvýšenie miezd nepedagogických zamestnancov o 4,8 % v kontexte nárastu minimálnej mzdy o 10,34 % je nedôstojné.

Je pre nás obrovským sklamaním, že Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) opustil svoje vlastné požiadavky formulované v Deklarácii organizácií pôsobiacich v školstve zo 17. februára 2016. Deklarácia na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy bola v čase svojho vzniku jasnou odpoveďou na akútnu potrebu systémových zmien a riešenia najvážnejších problémov vzdelávacieho systému v Slovenskej republike. Požiadavky Deklarácie získali historicky najvyššiu podporu všetkých verejne známych organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve. Tie v nej spoločne žiadali vykonať legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických a odborných zamestnancov zvýšila od 1. 1. 2017 o 25 % a v ďalších rokoch každoročne o 10 %. Ďalej do roku 2017 signatári žiadali dosiahnuť primerané ohodnotenie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení tak, aby sa tarifný plat v prvej platovej triede a prvom platovom stupni začínal každoročne aktualizovanou úrovňou minimálnej mzdy. Tieto požiadavky zohľadňuje aj reformný dokument Učiace sa Slovensko, ktorého prijatie a realizáciu vláda neustále odkladá.

Kolektívne vyjednávania pod taktovkou OZ PŠaV v posledných rokoch nepriniesli žiadne podstatné riešenie otázky ohodnotenia zamestnancov školstva. Hlavný problém tejto stagnácie nie je len v neochote vlády riešiť danú problematiku odborne, ale aj v monopolnom postavení Konfederácie odborových zväzov SR, v ktorej je OZ PŠaV v podriadenom postavení. KOZ pristúpila k podpore vyjednávania OZ PŠaV o učiteľských platoch iba formálne. Odborársku solidaritu vymenila za lojálnosť vláde SR. Podľa záverečnej správy projektu NEWIN, o sociálnom dialógu a nerovnostiach v odmeňovaní na Slovensku pod gesciou Európskej komisie, kolektívne vyjednávanie v dnešnej podobe neposkytuje priestor na rýchle zvyšovanie platov v školstve. Správa tiež konštatuje, že na Slovensku je odborovo organizovaných len necelých 26 % pracovníkov v školstve. Je preto nevyhnutné, aby sa zamestnanci školstva organizovali v moderne zmýšľajúcich odborových organizáciách, ktoré sú na rozdiel od OZ PŠaV odhodlané skutočne presadzovať ich požiadavky a sú nezávislé od vplyvu vládnucich politických strán. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *