Regionálne stretnutie základných organizácií v Banskej Bystrici

od autora: | 21. novembra 2017

Dnes – utorok 21.11. – sa uskutočnilo stretnutie predsedov a členov základných organizácií NŠO na ZŠ Radvanská v Banskej Bystrici. Venovali sme sa udalostiam posledných dní, opätovnému vylúčeniu pedagogických a odborných zamestnancov z valorizácie platov v kolektívnom vyjednávaní vyššieho stupňa. Dotkli sme sa aj témy Učiaceho sa Slovenska a smutnému osudu tejto ďalšej systémovej reformy školstva, ktorú nikto z kompetentných nebral od začiatku s primeranou vážnosťou (a náležitým finančným krytím).

V druhej časti diskusie sme prebrali množstvo návrhov na možné úpravy konkrétnych kolektívnych zmlúv na školách, ktoré pri dobrej vôli všetkých zúčastnených strán a rešpektovaní náležitých právnych predpisov dokážu veľmi významnou mierou prispieť ku kvalitnej pracovnej atmosfére na pracovisku. Zhodli sme sa, že o našu členskú základňu je potrebné sa starať, budovať ju a naďalej aktívne rozširovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *