List riaditeľom škôl

By | 5. júla 2014

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

radi by sme prostredníctvom Vás oslovili celú našu pedagogickú obec, pretože sme presvedčení, že jedným z dôvodov chátrania školstva ako celku je slabá angažovanosť zamestnancov v odboroch.

Naše najdôležitejšie ciele:

  1. Priznať 13. plat pre zamestnancov školstva vo výške minimálne 90% tarifného platu.
  2. Upraviť stupne v platových tabuľkách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do 42 rokov praxe.
  3. Preplácať pracovnú neschopnosť (PN) počas prvých 10 dní trvania vo výške 80 %.
  4. Poskytnúť zamestnancom školstva stravné lístky s možnosťou voľby stravovacieho zariadenia, vrátane školskej jedálne.
  5. 6% HDP do školstva.
  6. Zmena zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, navrhneme explicitne uviesť, že učiteľ môže činnosť súvisiacu s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou vykonávať mimo pracoviska. Učiteľ teda nemôže mať pevne stanovenú pracovnú dobu.

http://www.nso.sk/79-uvodny-slider/76-ake-mame-ciele.html

PaedDr. Ľudovít Sebelédi
predseda NŠO

Ak sú Vám naše ciele blízke, tak sa k nám pridajte!

Prajeme Vám príjemné prežitie zaslúženej dovolenky po náročnom školskom roku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *