II. SNEM NŠO v Nitre

od autora: | 4. júla 2016

V sobotu 11.6.2016 sa v Nitre konal II. Snem NŠO. Tesne pred jednou už boli takmer všetci na svojich miestach. Z pozvaných hostí OZ PSaV, SKU a NKOS prišli zástupcovia pán Roman Hromadík za OZPŠaV a Vladimír Crmoman za SKU.

Prezident SKU Vladimír Crmoman zdôraznil potrebu prepojenosti všetkých organizácií, ktoré sa venujú oblasti školstva, či už majú zameranie odborové alebo profesijné. Oboznámil prítomných s plánovanými aktivitami na 1.júla 2016 a načrtol pokračovanie protestných a štrajkových aktivít aj na jeseň 2016. Pán Roman Hromadík, zástupca OZPŠaV tlmočil ospravedlnenie od predsedu OZPŠaV Pavla Ondeka, ktorý pre zaneprázdnenosť nemohol prísť na náš snem osobne. Aj v prejave pána Romana Hromadíka zaznela myšlienka jednotného postupu a vzájomnej podpory, ktorú NŠO proklamuje už od svojho vzniku. Predseda NŠO pán Ľudovít Sebelédi prejavil ochotu túto podporu potvrdiť aj podpisom pod Deklaráciou OZPŠaV a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve s ktorou sa NŠO plne stotožňujú.

Nakoľko uplynulo štvorročné volebné obdobie predsedu, predsedníctva aj revíznej komisie, dostali všetci členovia NŠO priestor a ponuku zapojiť sa aktívnejšie do našej činnosti a prihlásiť sa na jednotlivé pozície. V nasledujúcich voľbách bol za nového predsedu jednohlasne zvolený PaedDr. Ľudovít SEBELÉDI, predsedníctvo ostáva taktiež pracovať v nezmenenej podobe, zmeny nastali v revíznej komisii, kde dvoch odchádzajúcich členov (Mária Grafová dôchodok, Katarína Tošalová odstúpila) nahradili nováčikovia Martina Zimeľová z Martina a Martin Beták z Nitry, na pozícii ostáva Zuzana Foltánová.

Ešte viac informácií zo snemu, videá a fotogalériu nájdete na našom blogu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *