Category Archives: zhrnutie

Konečne máme neobmedzené kredity!

By | 4. januára 2018

Oplatilo sa! 22. 5. 2011 svetlo sveta uzrela Petícia Bledomodrej stužky. Jednou z jej požiadaviek bolo zrušenie obmedzenej platnosti kreditov. Bod č. 4. Petíciu podpísanú 55 666 podpismi sme odovzdali úradom. Neudialo sa nič a aj preto sme nesplnené požiadavky petície zaradili do cieľov Nových Školských Odborov. A dnes je to tu. S radosťou konštatujeme,… Read More »

Ako sme na tom so vzdelávaním

By | 10. novembra 2017

Európska komisia predstavila „Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2017”, ktorý mapuje vývoj v tejto oblasti v členských štátoch Európskej únie. Ako sme na tom so vzdelávaním v EU? Monitor ukazuje, že hoci inkluzívnosť a účinnosť vnútroštátnych vzdelávacích systémov sa zlepšuje, stále platí, že dosiahnuté vzdelanie do veľkej miery závisí od sociálno-ekonomickej situácie študentov. Aj keď členské štáty v… Read More »

Rok 2016 v NŠO

By | 4. marca 2017

Kým v decembri 2015 všetko ešte len bublalo pod pokrievkou, v januári 2016 učiteľská nespokojnosť prepukla v plnej sile. Učitelia opustili katedry a vyšli do ulíc, hlásiť svoju nespokojnosť, žiadať lepšie podmienky pre seba aj svojich žiakov. Členovia NŠO patrili medzi najaktívnejších účastníkov ostrého štrajku a viacerí z nich vydržali protestovať až do konca. JANUÁR 2016 8.1. 2016 Stretnutím predsedníctva v Považskej Bystrici… Read More »

NŠO v roku 2012

By | 4. januára 2013

Nové školské odbory počas svojho krátkeho trvania vyvinuli maximálne úsilie nastoliť zmeny v našom školstve. Nazrime do ich kratučkej ale pestrej histórie.     2. 6. 2012  je prelomový dátum, ktorý zaznamenáva oficiálnu existenciu Nových školských odborov, v tento deň sa v Nitre konal Ustanovujúceho snemu NŠO. NŠO vznikli na základe požiadavky nespokojných učiteľov so situáciou v našom školstve  … Read More »

Stanovisko predsedníctva NŠO

By | 4. decembra 2012

Vážené kolegyne, kolegovia, pozeráme sa na naše aktivity a musíme konštatovať, že ideme do stratena. Dali sme sa vmanipulovať do zdĺhavých vyjednávaní o 5, či 10%. Protestné zhromaždenia na budúci týždeň, vyhlásené OZ PŠaV, vnímame skôr ako symbolický manifest, pre vybláznenie sa tých, ktorí ešte majú aké – také odhodlanie čo – to povedať. Ojedinelé… Read More »