Pracovné stretnutie s ministrom školstva

od autora: | 12. septembra 2020

Na pracovnom stretnutí NŠO s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a  sme predložili a prediskutovali nasledovné témy:

 

 1. Zjednotenie financovania škôl pod Ministerstvo Školstva, vrátane materských škôl.
 2. Zrušenie diskriminácie učiteľov malých škôl pri vyplácaní príspevku na rekreáciu. /všetci učitelia sú platení štátom, malo by sa preto na nich pozerať ako na zamestnancov jednej veľkej štátnej firmy/,
 3. Diskrimináciu pedagógov preukazovaním odpisu z registra trestov. /v blízkom kontakte s deťmi sú aj  tréneri, lekári, duchovní, animátori a mnohí ďalších, ktorí takúto povinnosť nemajú/,
 4. Stravu učiteliek v materských školách. /strava je prispôsobená deťom, učiteľky nemajú výber/,
 5. Sabatikal.  /v dnešnej podobe je pre drvivú väčšinu zamestnancov nevyužiteľný/.
 6. Regionálnu tarifnú mzdu. /nesúhlas, navrhujeme zvýšiť normatív. Vznikne tak možnosť navýšenia netarifných zložiek v súčasnom systéme/,
 7. Valorizáciu platov pedagogických zamestnancov, aby sa napĺňalo programové vyhlásenie vlády o zatraktívnení povolania. /platy pedagogických zamestnancov by mali byť aspoň na úrovni 90% priemerného platu vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca na Slovensku. Predpokladom je navýšenie % HDP do školstva, tak aby sme sa vyrovnali priemeru v krajinách OECD./,
 8. Nárast platov v súvislosti s praxou je dnes nedostatočný.
 9. Zjednotenie školskej agendy a zriadenie stránky na minedu, na ktorej sa budú aktualizovať a vysvetľovať všetky zákony, novely, vyhlášky, nariadenia týkajúce sa školstva, aby si každý mohol jednoduchou cestou nájsť relevantné informácie.
 10. STOP spoločnostiam, ktoré sa priživujú na našom školstve.

 

Za NŠO sa zúčastnili J. Barkovjaková a Ľ. Sebelédi.

Názor na “Pracovné stretnutie s ministrom školstva

 1. Ľudmila Evinová

  Zrovnoprávniť majstrov odborného výcviku s ostatnými pedagogickými zamestnancami. ( Zaraďovanie do platových tried, uznávanie vzdelania, uznávanie atestácií, pracovná doba – priama činnosť 30 – 35 hodín týždenne, spôsob odmeňovania – príplatky, odmeny, pracovné podmienky,…)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *