REGIONÁLNE PLATOVÉ TABUĽKY

od autora: | 8. júna 2021
Predsedníctvo NŠO nesúhlasí so zavedením regionálnych platových tabuliek. Sme toho názoru, že práca učiteľa je rovnaká v Trebišove, Trnave i v Bratislave. Regionálne rozdiely by mohli zriaďovatelia pokryť pohyblivými zložkami mzdy, prípadne regionálnymi benefitmi – príspevok na bývanie, prednostné nájomné bývanie, príspevok na dopravu a pod.
Namiesto vyvolávania vášní medzi zamestnancami v školstve navrhujeme zvýšiť normatív tak, aby finančné ohodnotenie pracovníkov školstva zodpovedalo náročnosti a spoločenskej dôležitosti ich práce.
Z vládneho programu:
vláda SR vníma rezort školstva ako jednu z najväčších výziev nasledujúcich rokov,
– nositeľmi týchto zmien musia byť vzdelaní, motivovaní a adekvátne odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci,
– vláda bude dbať na motivujúce ohodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *