Stanovisko Nových školských odborov k platom v školstve

od autora: | 17. januára 2022

Nové školské odbory vyjadrujú sklamanie z dvojročného pôsobenia súčasného ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Čoraz naliehavejšie pociťujeme nenapĺňanie predvolebných sľubov o zlepšovaní podmienok.

Odvolávanie sa ministerstva na zložitú situáciu odmietame. Aj my sa s ňou  musíme vyrovnať profesijne – na svojich pracoviskách, spoločensky ako občania a ľudsky vo svojich rodinách.

Pripomíname, že stratený čas prehlbuje personálnu krízu, v ktorej sa školstvo nachádza, len sa o nej verejne málo hovorí.

Nový kalendárny rok prináša so sebou razantné zvýšenie cien, nebývalú infláciu.

Jednorazová odmena 350 € a od 1. júla 2022 3,5 % zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov skutočne nenapĺňa očakávania širokej pedagogickej obce, ktoré vložila do súčasnej vládnej koalície.

Vyzývame všetkých kompetentných predstaviteľov: ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ministra financií SR a predsedu vlády SR, aby si uvedomili, že už ubehli dva roky odvtedy, čo  dostali mandát na splnenie svojich predvolebných sľubov o zlepšovaní podmienok v školstve.

Navrhujeme pokračovať v predchádzajúcej schéme  + 10% ročne do platových taríf pre pedagogických a odborných zamestnancov a zapracovanie minimálnej mzdy do tabuliek ostatných zamestnancov v rezorte školstva tak, aby tabuľka tarifných platov začínala minimálne minimálnou mzdou.

Nastal polčas plnenia toho, čo je dôležité a správne pre budúcnosť Slovenska, bez ohľadu na to, kto má momentálne v rukách kormidlo. Urobte to, čo ste sľubovali. História sa nepýta. História konštatuje.

V Leviciach 17. 1. 2022                                                                  Predsedníctvo NŠO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *