Category Archives: podpora

NŠO podporuje

By | 8. júna 2018

Predsedníctvo NŠO na svojom riadnom zasadnutí v Liptovskom Mikuláši dňa 8.6. 2018 vyslovuje podporu   p. riaditeľovi PhDr.  Jánovi Papugovi, PhD.  Prípad s podaním žaloby na Štátnu školskú inšpekciu pozorne sledujeme a sme toho názoru, že náš člen neporušil žiadny zákon ani predpisy. http://janpapuga.sk/zaloba-na-statnu-skolsku-inspekciu/

Podpora SKU

By | 29. mája 2018

Nové školské odbory dlhodobo požadujú zníženie základného úväzku pedagogických a odborných zamestnancov na 20 hodín týždenne a vychovávateľov v školských kluboch detí na 23 hodín základného úväzku týždenne..  bod č. 7 – naše ciele  Vítame a podporujeme preto iniciatívu Slovenskej komory učiteľov. Petíciu môžte podpísať tu: petícia

Podpora protestným mítingom

By | 6. novembra 2017

Predsedníctvo NŠO podporuje protestné mítingy zamestnancov vo verejnej správe, ktoré organizuje Konfederácia odborových zväzov a vyzýva svojich členov a sympatizantov, aby sa aktívne zapojili. https://www.facebook.com/events/296629997504453/ 

Podpora NŠO podaniu na Ústavný súd.

By | 23. júna 2017

Vzhľadom k tomu, že Nové školské odbory dlhodobo poukazujú na nezákonný stav tarifných tabuliek nepedagogických zamestnancov v školstve v súvislosti s minimálnou mzdou, vítame iniciatívu nášho kolegu v parlamente Miroslava Sopka a podporujeme podanie v predmetnej veci na ústavný súd. Ľudia, ktorí sa starajú o naše deti, sú hanebne ponižovaní. Št… Prečo podanie na Ústavný súd SR?Nie je tu… Read More »

Podpora protikorupčnému pochodu

By | 26. mája 2017

Predsedníctvo Nových školských odborov podporuje iniciatívu študentov v boji proti korupcii na Slovensku. My učitelia dobre vieme, že čím je menší index korupcie v štáte, tým je viac peňazí na školstvo. Stačí sa pozrieť na škandinávske štáty, kde korupcia takmer neexistuje. S nevôľou sledujeme nevyriešené a neriešené korupčné kauzy na Slovensku. Podobne ako mladí ľudia… Read More »

Sme za

By | 14. marca 2017

Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky! Predsedníctvo NŠO vyzýva poslancov NR, aby hlasovali za zrušenie nemorálnej amnestie, udelenej bývalým predsedom vlády V. Mečiarom. Prinavráťte občanom Slovenskej republiky vieru v spravodlivosť. Ak sa bude brániť pravde, ak nebude právo a spravodlivosť v tomto štáte, tak tento štát čaká len úpadok a rozvrat.  

Podpora stupňovanému štrajku

By | 4. septembra 2016

Predsedníctvo NŠO vyslovuje podporu stupňovanému štrajku a vyzýva svojich členov a sympatizantov, aby sa aktívne zapojili. Stupňovaný štrajk chápeme ako podporu vyjednávania Vyššej kolektívnej zmluvy. Budúcnosť našich detí, naša budúcnosť, budúcnosť Slovenska závisí od našich postojov! V Prešove 23. 9. 2016

Podpora protestného pochodu 1. júla 2016

By | 4. júna 2016

Delegáti 2. snemu NŠO, ktorý sa konal 11. júna 2016 v Nitre vyjadrujú podporu protestnému pochodu 1. júla 2016 organizovaného Iniciatívou slovenských učiteľov a Iniciatívou vysokoškolských učiteľov. Celé znenie výzvy 35 organizáciám nájdete tu. Udalosť si môžete pozrieť tu.

Podpora protestu 19. apríla 2016

By | 4. apríla 2016

Nové školské odbory chápu súčasnú protestnú iniciatívu ako logické vyústenie protestov a štrajku Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU). Programové vyhlásenie vlády nezohľadnilo požiadavky učiteľov a preto vyzývame členov a sympatizantov NŠO, aby sa do protestov opäť zapojili. Budúcnosť našich detí za to stojí.