Rok 2016 v NŠO

By | 4. marca 2017

Kým v decembri 2015 všetko ešte len bublalo pod pokrievkou, v januári 2016 učiteľská nespokojnosť prepukla v plnej sile. Učitelia opustili katedry a vyšli do ulíc, hlásiť svoju nespokojnosť, žiadať lepšie podmienky pre seba aj svojich žiakov. Členovia NŠO patrili medzi najaktívnejších účastníkov ostrého štrajku a viacerí z nich vydržali protestovať až do konca. JANUÁR 2016 8.1. 2016 Stretnutím predsedníctva v Považskej Bystrici… Read More »

Pracovné stretnutie NŠO a SKU

By | 19. februára 2017

Nové školské odbory a Slovenská komora učiteľov sa na spoločnom stretnutí 17.2.2017 v Trnave dohodli na koordinácii a synchronizácii aktivít. Spoločne využijeme všetky legislatívne možnosti na pripomienkovanie pripravovaných zákonov v školstve. Budeme presadzovať výrazné zlepšenie podmienok na kvalitnú prácu vrátane primeraného ohodnotenia. Zameriame sa tiež na aktivizáciu, angažovanosť a právne vedomie zamestnancov školstva.

Stanovisko k novele zákona č. 317/2009

By | 4. februára 2017

Vyhlásenie predsedníctva Nových školských odborov k návrhu zmeny a doplnenia zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ktorý podali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Ďuriš Nicholsonová, Juraj Droba a Natália Blahová. Poslanci z SAS podali návrh na zmenu zákona č. 317/2009… Read More »

Komentár k Návrhom cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“

By | 4. októbra 2016

Predložený materiál je možné hodnotiť veľmi pozitívne. Predkladá veľmi hodnotnú a zaujímavú víziu, ako by malo naše školstvo v horizonte 10 rokov vyzerať. Ciele sú skutočne ambiciózne, s väčšinou sa dá súhlasiť a ich naplnenie by posunulo naše školstvo výraznou mierou vpred. Najväčšou slabinou je mimoriadne vysoká finančná náročnosť, na dosiahnutie cieľov by bolo potrebné výrazné navýšenie rozpočtu školstva,… Read More »

Podpora stupňovanému štrajku

By | 4. septembra 2016

Predsedníctvo NŠO vyslovuje podporu stupňovanému štrajku a vyzýva svojich členov a sympatizantov, aby sa aktívne zapojili. Stupňovaný štrajk chápeme ako podporu vyjednávania Vyššej kolektívnej zmluvy. Budúcnosť našich detí, naša budúcnosť, budúcnosť Slovenska závisí od našich postojov! V Prešove 23. 9. 2016

II. SNEM NŠO v Nitre

By | 4. júla 2016

V sobotu 11.6.2016 sa v Nitre konal II. Snem NŠO. Tesne pred jednou už boli takmer všetci na svojich miestach. Z pozvaných hostí OZ PSaV, SKU a NKOS prišli zástupcovia pán Roman Hromadík za OZPŠaV a Vladimír Crmoman za SKU. Prezident SKU Vladimír Crmoman zdôraznil potrebu prepojenosti všetkých organizácií, ktoré sa venujú oblasti školstva, či už majú zameranie… Read More »

Podpora protestného pochodu 1. júla 2016

By | 4. júna 2016

Delegáti 2. snemu NŠO, ktorý sa konal 11. júna 2016 v Nitre vyjadrujú podporu protestnému pochodu 1. júla 2016 organizovaného Iniciatívou slovenských učiteľov a Iniciatívou vysokoškolských učiteľov. Celé znenie výzvy 35 organizáciám nájdete tu. Udalosť si môžete pozrieť tu.

Podpora protestu 19. apríla 2016

By | 4. apríla 2016

Nové školské odbory chápu súčasnú protestnú iniciatívu ako logické vyústenie protestov a štrajku Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU). Programové vyhlásenie vlády nezohľadnilo požiadavky učiteľov a preto vyzývame členov a sympatizantov NŠO, aby sa do protestov opäť zapojili. Budúcnosť našich detí za to stojí.

Podpora štrajkujúcich

By | 4. februára 2016

Vážení štrajkujúci členovia NŠO, nastáva obdobie, ktoré preverí našu vôľu, trpezlivosť a v neposlednej miere aj peňaženku. Chceli by sme prispieť k tomu, aby práve stenčený rozpočet vašej rodinnej kasy nebol dôvod na to, aby ste nemohli SLOBODNE vyjadriť svoj názor. Predsedníctvo NŠO zriadilo 25.októbra 2012 (4 mesiace od vzniku NŠO) štrajkový fond. Odvtedy naň… Read More »

Demonštrácia na námestí SNP v Bratislave 25.1.2016

By | 4. februára 2016

Námestie SNP sa ráno zapĺňalo rýchlo a po akademickej štvrťhodinke už mohol Braňo Kočan privítať vyše 2500 štrajkujúcich duší, zástupcov odvážnych z celého Slovenska. V počiatočných príhovoroch pripomenuli jednotlivý rečníci problémy, ktoré ťažia naše školstvo a ktoré rokmi ich neriešenia prerástli do rozmerov ohrozujúcich zdravý vývoj našej mladej generácie. “Milí naši poslanci, všetci do jedného.… Read More »