Miniprieskum o elektronickej triednej knihe /EKT/

By | 15. apríla 2017

Ankety sa zúčastnilo 145 učiteľov na diskusnom FB fóre Akodalejučitel…. Zisťovali sme, aký názor majú učitelia na používanie, resp. prečo nepoužívajú EKT. Sumarizácia: 72% – tí čo používajú EKT vyslovili spokojnosť, EKT im umožňuje viac sa venovať v škole tomu podstatnému… žiakovi 18% – učitelia tvrdia, že na ETK nemajú na škole financie. 9% padá na triko učiteľom. Ano,… Read More »

Sme za

By | 14. marca 2017

Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky! Predsedníctvo NŠO vyzýva poslancov NR, aby hlasovali za zrušenie nemorálnej amnestie, udelenej bývalým predsedom vlády V. Mečiarom. Prinavráťte občanom Slovenskej republiky vieru v spravodlivosť. Ak sa bude brániť pravde, ak nebude právo a spravodlivosť v tomto štáte, tak tento štát čaká len úpadok a rozvrat.  

Pomáhať, učiť, chrániť

By | 11. marca 2017

Pracovné stretnutie za Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) viedla p. Kavecká, za Nový odborový zväz polície (NOZP) p. Klučarovsky a za Nové školské odbory (NSO)p. Sebelédi.

Mikroskop minimálnej mzdy

By | 6. marca 2017

V Zákonníku práce, v § 120 sú uvedené minimálne mzdové nároky  zamestnancov. Sú určené stupňom náročnosti práce, koeficientami 1,0 …. 1,2…. 1,4….1,6 ….. 1,8 …….. 2,0 krát minimálna mzda. Z uvedeného je jasné, že minimálna mzda zamestnanca v 4.-tom stupni náročnosti práce nesmie byť nižšia ako 1,6 x 435 = 696€. § 29  zákona 553/2003 okrem iného prikazuje, aby… Read More »

Rok 2016 v NŠO

By | 4. marca 2017

Kým v decembri 2015 všetko ešte len bublalo pod pokrievkou, v januári 2016 učiteľská nespokojnosť prepukla v plnej sile. Učitelia opustili katedry a vyšli do ulíc, hlásiť svoju nespokojnosť, žiadať lepšie podmienky pre seba aj svojich žiakov. Členovia NŠO patrili medzi najaktívnejších účastníkov ostrého štrajku a viacerí z nich vydržali protestovať až do konca. JANUÁR 2016 8.1. 2016 Stretnutím predsedníctva v Považskej Bystrici… Read More »

Pracovné stretnutie NŠO a SKU

By | 19. februára 2017

Nové školské odbory a Slovenská komora učiteľov sa na spoločnom stretnutí 17.2.2017 v Trnave dohodli na koordinácii a synchronizácii aktivít. Spoločne využijeme všetky legislatívne možnosti na pripomienkovanie pripravovaných zákonov v školstve. Budeme presadzovať výrazné zlepšenie podmienok na kvalitnú prácu vrátane primeraného ohodnotenia. Zameriame sa tiež na aktivizáciu, angažovanosť a právne vedomie zamestnancov školstva.

Stanovisko k novele zákona č. 317/2009

By | 4. februára 2017

Vyhlásenie predsedníctva Nových školských odborov k návrhu zmeny a doplnenia zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ktorý podali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Ďuriš Nicholsonová, Juraj Droba a Natália Blahová. Poslanci z SAS podali návrh na zmenu zákona č. 317/2009… Read More »

Komentár k Návrhom cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“

By | 4. októbra 2016

Predložený materiál je možné hodnotiť veľmi pozitívne. Predkladá veľmi hodnotnú a zaujímavú víziu, ako by malo naše školstvo v horizonte 10 rokov vyzerať. Ciele sú skutočne ambiciózne, s väčšinou sa dá súhlasiť a ich naplnenie by posunulo naše školstvo výraznou mierou vpred. Najväčšou slabinou je mimoriadne vysoká finančná náročnosť, na dosiahnutie cieľov by bolo potrebné výrazné navýšenie rozpočtu školstva,… Read More »

Podpora stupňovanému štrajku

By | 4. septembra 2016

Predsedníctvo NŠO vyslovuje podporu stupňovanému štrajku a vyzýva svojich členov a sympatizantov, aby sa aktívne zapojili. Stupňovaný štrajk chápeme ako podporu vyjednávania Vyššej kolektívnej zmluvy. Budúcnosť našich detí, naša budúcnosť, budúcnosť Slovenska závisí od našich postojov! V Prešove 23. 9. 2016

II. SNEM NŠO v Nitre

By | 4. júla 2016

V sobotu 11.6.2016 sa v Nitre konal II. Snem NŠO. Tesne pred jednou už boli takmer všetci na svojich miestach. Z pozvaných hostí OZ PSaV, SKU a NKOS prišli zástupcovia pán Roman Hromadík za OZPŠaV a Vladimír Crmoman za SKU. Prezident SKU Vladimír Crmoman zdôraznil potrebu prepojenosti všetkých organizácií, ktoré sa venujú oblasti školstva, či už majú zameranie… Read More »