Podpora SKU

By | 29. mája 2018

Nové školské odbory dlhodobo požadujú zníženie základného úväzku pedagogických a odborných zamestnancov na 20 hodín týždenne a vychovávateľov v školských kluboch detí na 23 hodín základného úväzku týždenne..  bod č. 7 – naše ciele  Vítame a podporujeme preto iniciatívu Slovenskej komory učiteľov. Petíciu môžte podpísať tu: petícia

Zákonná diskriminácia pokračuje

By | 17. apríla 2018

Návrh z Úradu vlády na zmenu odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom necháva učiteľov v pozícii menejcenných pracovníkov. Ako je to možné? Pozrite si tabuľku. Začínajúci učitelia patria do stupňa náročnosti 4, učitelia s praxou do stupňa 5. V tabuľke je vidieť, že hrubý plat na dolnej hranici (začínajúci učiteľ) stupňa náročnosti 4 je… Read More »

Šikana na pracovisku

By | 19. marca 2018

Vážené kolegyne a kolegovia, pripravujeme tretiu konferenciu o šikanovaní na pracovisku. Boli ste alebo stále ste svedkom šikanovania na pracovisku? Stalo sa to práve vám? Podeľte sa s nami o svoje skúsenosti. Môžte aj anonymne. Ďakujeme. Formulár nájdete tu. Nové školské odbory vám garantujú ochranu vašich osobných údajov. Len slobodný, tvorivý a šťastný učiteľ može… Read More »

Predsedníctvo NŠO v Trenčíne

By | 17. marca 2018

16. marca 2018 sa uskutočnilo riadne zasadnutie predsedníctva NŠO v Trenčíne. Zhodnotili sme ativity v roku 2017, Skontrolovali účty NŠO za rok 2017 Začali sme pripravovať 3. konferenciu o bosingu a mobingu  Analyzovali sme nadčasovú prácu učiteľa

MDŽ

By | 7. marca 2018

Všetko najlepšie k MDŽ ženám, ktoré dokážu bojovať za svoje práva! V roku 1908 pochodovalo ulicami New Yorku 20 000 žien, prevažne krajčírok. Žiadali skrátenie pracovnej doby (pracovalo sa 10 a viac hodín), vyššie platy, hlasovacie právo a zákaz detskej práce.  V máji toho istého roku Socialistická strana USA rozhodla, že posledná februárová nedeľa bude… Read More »

Etický kódex

By | 28. januára 2018

Čo mi vadí na Etickom kódexe Trenčianskeho samosprávneho kraja. Etický kódex zamestnanca  visí na webovej stránke  TSK, preto si ho môže pozrieť každý, kto na túto stránku klikne. Takže nie je to nič tajné  a mnohé z jeho bodov sú napísané tak, že v podstate nik proti nim nič nenamieta. Citujem  z metodického usmernenia : „Príkaz predsedu Trenčianskeho samosprávneho… Read More »

AJ DRUŽINA JE ŠKOLA

By | 22. januára 2018

Stáva sa mi, že občas použijem na školský klub detí (ďalej ŠKD) názov družina. Určite to však nemyslím hanlivo. Mne sa fenomén družiny spája s príjemnými spomienkami na čas strávený v ZŠ po vyučovaní. Chodenie von, obedovanie, rôzne aktivity, hračky, preliezačky… Takže žiadny nadraďujúci pohľad. Dokonca som v kontakte s mojou skvelou družinárkou, ktorá nás… Read More »

K OSEMROČNÝM GYMNÁZIÁM OG

By | 18. januára 2018

Aktuálne by som rád zareagoval na rozruch okolo osemročných gymnázií (ďalej OG) – na rozdiel od médií či iných je mojím cieľom objektívny, apolitický a vyvážený pohľad. Ak sa mi nepodarí, vopred sa ospravedlňujem. Pre objektivitu dodávam, že pôsobím na základnej škole (ďalej ZŠ), čo však neurčuje zámery môjho textu (z našej išli na OG… Read More »

Konečne máme neobmedzené kredity!

By | 4. januára 2018

Oplatilo sa! 22. 5. 2011 svetlo sveta uzrela Petícia Bledomodrej stužky. Jednou z jej požiadaviek bolo zrušenie obmedzenej platnosti kreditov. Bod č. 4. Petíciu podpísanú 55 666 podpismi sme odovzdali úradom. Neudialo sa nič a aj preto sme nesplnené požiadavky petície zaradili do cieľov Nových Školských Odborov. A dnes je to tu. S radosťou konštatujeme,… Read More »

Rok politickej gramotnosti

By | 1. januára 2018

POP-ka a rôzne pseudoinštitúcie si dovoľujú každý rok vyhlásiť nejaký rok. Na základe kadejakých trendov, zlých výsledkov z kadejakých testovaní alebo na základe toho, že si nejaký papaláš tak zmyslel. A vyhlásením takéhoto niečoho aj skončia. Žiadna podpora. Tak to bolo aj s rokom finančnej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, tak to je s rôznymi olympiádami a… Read More »