Stanovisko predsedníctva NŠO

By | 4. decembra 2012

Vážené kolegyne, kolegovia, pozeráme sa na naše aktivity a musíme konštatovať, že ideme do stratena. Dali sme sa vmanipulovať do zdĺhavých vyjednávaní o 5, či 10%. Protestné zhromaždenia na budúci týždeň, vyhlásené OZ PŠaV, vnímame skôr ako symbolický manifest, pre vybláznenie sa tých, ktorí ešte majú aké – také odhodlanie čo – to povedať. Ojedinelé štrajky škôl sú nám sympatické, ale máme názor, že sú neúčinné. Vyhrať môžeme len vtedy, ak sa opätovne zorganizujeme a vyhlásime neobmedzený ostrý štrajk. ktorého sa záväzne zúčastní aspoň 60 % škôl, prípadne zamestnancov školstva. Sme už zo súčasného vývoja  unavení a aj verejnosť nás začína vnímať ako neschopných jasne vyjadriť svoje požiadavky a vytrvať. Nakoniec naozaj dopadneme ako mäkkýše a to podstatné sa nezmení. A čo je to podstatné? Podľa nás sú to tieto tri veci:

1. KDE sa budú naše deti ďalej vzdelávať, v akom prostredí? Myslíme, že každému je dnes jasné, že 3,4% HDP na zmenu v tejto oblasti nestačia, že kapitolu školstva treba v štátnom rozpočte výrazne posilniť a zmeniť sprostredkované financovanie na priame financovanie škôl.

2. KTO bude naše deti učiť? Bude to profesionál, finančne zabezpečený tak, aby sa mohol na 100% venovať našim deťom, alebo ekonomicky vystresovaný poloučiteľ, ktorý musí poobede pracovať aj v inej práci, aby ako – tak zabezpečil vlastnú rodinu? Podľa odporúčania OECD by sa mali platy v školstve zvýšiť o 50%. Súhlasíme, pretože priemerný plat učiteľa sa dnes pohybuje na hranici 45% priemerného platu vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca na Slovensku. V Európe je to 80 – 130%, nejdeme my zlým smerom?

3. S AKÝMI NÁSTROJMI bude učiteľ pôsobiť na deti? Dnešné rozpočty škôl , vyplývajúce z rozpočtu štátu, hovoria jednoznačne. Ostávame pri klasických, finančne nenáročných, bez možnosti posunúť sa čo i len o kúštik vpred.

Aktivít sa už v tomto roku nezúčastníme, pretože momentálne nevidíme efektívnosť demonštrácií a štafetových štrajkov, ktoré zamestnancom školstva zbytočne odoberajú energiu a neposúvajú nás k naozajstným zmenám v školstve. Zároveň nechávame na osobnom rozhodnutí svojich členov a sympatizantov, či sa zúčastnia protestných aktivít organizovaných OZ PŠaV.

Našim primárnym cieľom je zorganizovať neobmedzený ostrý štrajk v duchu našich cieľov, ktorý by bol úspešný. Úspešný nielen pre zamestnancov školstva, ale aj pre školstvo samotné. Ale na to potrebujeme širokú podporu zamestnancov školstva a jednotu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *