NŠO v roku 2012

od autora: | 4. januára 2013

Nové školské odbory počas svojho krátkeho trvania vyvinuli maximálne úsilie nastoliť zmeny v našom školstve. Nazrime do ich kratučkej ale pestrej histórie.

 

 

2. 6. 2012  je prelomový dátum, ktorý zaznamenáva oficiálnu existenciu Nových školských odborov, v tento deň sa v Nitre konal Ustanovujúceho snemu NŠO.

NŠO vznikli na základe požiadavky nespokojných učiteľov so situáciou v našom školstve   a s pomalým riešením problémov zo strany bývalého OZ PŠaV.

Ciele NŠO  obsahujú body, ktoré vzišli z návrhov samotných učiteľov a pracovníkov školstva v bohatých diskusiách a smerujú k zlepšeniu sociálneho postavenie učiteľov a zamestnancov školstva.

 

14. 6. 2012 odovzdanie „Petície za lepšie školstvo“.

Zhruba rok trvalo kým aktívni učitelia, vychovávatelia, rodičia…vyzbierali viac ako 55 500 podpisov na podporu štyroch základných zmien v školstve. Iniciátor Petície a súčasný predseda NŠO Ľudovít Sebelédi v sprievode členov predsedníctva NŠO odovzdal v tento deň 2376  petičných hárkov na Úrade vlády a dodnes čakáme na prijatie u pána ministra školstva.    

 

24. 7. 2012 zúčastnili sme sa podpory na protestnom pochode sestričiek v Bratislave kde vystúpil predseda Ľudovít Sebelédi: „Legálna cesta k presadeniu si slušných platov vedie cez aktívne odbory. Lekári a sestričky to pochopili. My odborári z NŠO im vyjadrujeme podporu a pritom dúfame, že jedného dňa to pochopia aj radové učiteľky a učitelia. Pochopia, že bez dobrej organizácie a hlavne bez aktívneho presadzovania svojich oprávnených sociálnych požiadaviek, budeme len otrokmi systému.“

 

26. – 27. 8. 2012 uskutočnil sa splav NŠO „Školstvo dolu vodou“

Na tomto recesistickom podujatí sme sa mali možnosť spoznať a zároveň netradičným spôsobom upriamiť pozornosť na problémy v slovenskom školstve. Tešíme sa, že nás neodradili pochybovači,… Zdá sa, že vody sa pohli, už len chytiť ten správny prúd a poriadne veslovať.

 

8. 9. 2012 predseda Ľudovít Sebelédi sa zúčastnil sobotných dialógov v Slovenskom rozhlase, kde diskutoval s ministrom školstva D.Čaplovičom a poslancom Beblavým o školstve, o platoch učiteľov, školských radách, spôsobe financovaní našich škôl…

 

10. 9. 2012 podpora „Protestnému zhromaždeniu proti nulovému rastu platov v štátnej a verejnej sfére“

NŠO sú si vedomé, že len vzájomná podpora jednotlivých skupín zamestnancov a odborových zväzov môže viesť k úspechu.

 

13. 9. 2012 sa uskutočnil jednodňový ostrý štrajk učiteľov a pracovníkov školstva, ktorý vyhlásil OZPŠaV

Predsedníctvo NŠO vyzvalo svojich členov a sympatizantov z radov zamestnancov školstva, aby sa pridali k vyhlásenému ostrému štrajku. Na podporu a mobilizáciu pracovníkov školstva sme vyrobili niekoľko videí, ktoré upozorňujú na najpálčivejšie problémy v slovenskom školstve.

 

20. 9. 2012 rokovanie s Výborom NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Mojmírom Mamojkom a ostatnými členmi výboru a poslancami NR SR

Cieľom stretnutia bolo tlmočiť a prediskutovať problémy v školstve tak, ako to vidia učitelia z praxe a oboznámiť členov výboru s cieľmi NŠO. Navrhli sme riešenia, ktoré by nemali priamy dosah na zvýšenie rozpočtu do školstva.

 

2. 10. 2012 podpora iniciatíve občianskeho združenia „Nová voľba“

Pripojili sme sa k iniciatíve, aby prezident nepodpísal novely školských zákonov. Pripojili sme sa aj preto, lebo to korešponduje s našimi dlhodobými cieľmi (bod 11). Chceme, aby peniaze išli priamo na školy, bez medzičlánkov.

 

3. 10. 2012 rokovanie s OZ PŠaV o uzatvorení zmluvy „Dohoda o vzájomnej spolupráci“

Predstavitelia OZ PŠaV na Slovensku ponúkli NŠO vstup do OZ PŠaV a NŠO predložili vedeniu Zväzu Dohodu o vzájomnej spolupráci, ktorá bude predložená na riadne rokovanie Rady Zväzu. Vedenie NŠO vstup do OZPŠaV odmietlo.

 

3. 10. 2012 rokovanie s prezidentkou SKU Máriou Barancovou o uzatvorení zmluvy „Dohoda o vzájomnej spolupráci“

 

8.10.2012 spoločné vyhlásenie NŠO a SKU k bonusom

Spolupráca NŠO s SKU vyústila do spoločného vyhlásenia, v ktorom vyzývajú vládu SR aby rešpektovala oprávnené požiadavky pracovníkov školstva: „Milí učitelia, nepedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci, nech sa rozhodnete akokoľvek, SKU v spolupráci s NŠO má zásadné iné finančné požiadavky, z ktorých sa vláda nemôže vyzuť a vyhovárať na Euroval a medzinárodné záväzky. Žiadajme teda zakomponovať do zákonov pre učiteľov oprávnené bonusy!“

 

13. 10. 2012 stretnutie s predstaviteľmi Novej väčšiny v Hronskom Beňadiku

Bez politickej podpory sa pri vyjednávaniach nezaobídeme, preto sme ochotní a pripravení rokovať s každou politickou stranou, ktorá má skutočný záujem o zmeny v oblasti školstva.

 

15.10 2012 podpora vyhlásenému neobmedzenému štrajku

Napriek výhradám voči cieľom neobmedzeného štrajku vyhláseného OZPŠaV vyjadrila odborová organizácia Nové školské odbory jeho podporu. Prijať vážne životné rozhodnutie, vzdať sa niekoľkodňovej mzdy, riskovať miesto, bolo pre mnohých veľmi ťažké. Uznanie patrí všetkým, ktorí dokázali tieto prekážky prekonať, možno pomohlo aj naše video k blížiacemu sa štrajku, ktoré vzhliadlo viac ako 4000 návštevníkov.

 

25. 10. 2012 založenie štrajkového fondu NŠO

Číslo účtu je VÚB 3070742054/0200. Účelom štrajkového fondu NŠO je vytvorenie zdroja pre výplatu finančnej podpory členom odborovej organizácie NŠO v prípade štrajku a na úhradu nevyhnutných nákladov pre zabezpečenie priebehu štrajku. Prispieť môže ktokoľvek, kto nám verí a podporuje naše ciele.

 

26. 11. 2012 „Štrajk pracovníkov školstva“ protestné zhromaždenie v Leviciach

Predseda NŠO Ľudovít Sebelédi zorganizoval protestné zhromaždenie štrajkujúcich učiteľov na Námestí hrdinov  v Leviciach.

 

28. 11. 2012 vyhlásenie nesúhlasu NŠO k prerušeniu neobmedzeného štrajku OZ PšaV

Odborová organizácia Nové školské odbory (NŠO) podporila neobmedzený štrajk vyhlásený OZ PŠaV, ktorý sa začal dňa 26.11.2012. NŠO nerozumie dôvodom, pre ktoré štrajkový výbor OZ PŠaV prerušil štrajk.

Všetkým nespokojným zamestnancom školstva odporúčame vstúpiť do Nových školských odborov. Vybudujme si nové odbory, ktoré nebudú taktizovať a uspávať svoju členskú základňu ďalších 20 rokov! Všetko záleží len na nás!

 

30. 11. 2012 účasť na protestnom zhromaždení učiteľov v Handlovej

 

2. 12. 2012 vyjadrenie nesúhlasu so štatútom verejného činiteľa

Uvítali by sme skôr legislatívny nástroj na zvýšenie právomocí učiteľa a školy v oblasti výchovných opatrení, napríklad vylúčenie žiaka zo školy. Riaditeľ školy, po návrhu učiteľa, by mal právomoc vylúčiť žiaka, študenta zo školy na 2, 3, 6, dní. Rodičia by automaticky prišli o prídavky na dieťa na daný mesiac, v ktorom bol žiak vylúčený. Takéto niečo funguje v mnohých štátoch na svete.

 

5. 12. 2012 účasť na protestnom zhromaždení učiteľov „Štafetového štrajku“ v Bratislave

 

5. 12. 2012 protestné zhromaždenie v Leviciach „Sviečky za umierajúce školstvo“

Zhruba 500 ľudí privítalo na levickom námestí rozhodnutie školských odborárov neprijať ponuku vlády, ktorú dostali v pondelok 3. decembra. Učitelia i žiaci počas večerného stretnutia zapaľovali sviečky za umierajúce školstvo.

 

7. 12. 2012 pracovné stretnutie NŠO so Stanislavom Boledovičom v Košiciach – Iniciatíva „Učiteľ 2020“

Na stretnutí sa aktívne diskutovalo o aktuálnej situácii v školstve. Pánom Boledovičom bol následne predstavený projekt „Učiteľ 2020“. Učiteľky zo ZŠ v Dobšinnej oboznámili prítomných s projektom „Detstvo deťom“.

 

15. 12. 2012 NŠO a SKU podpísali „Dohodu o vzájomnej spolupráci“

 

Vianočný pozdrav vláde Šťastné a veselé milá naša vláda! Dúfame, že budete mať pekné sviatky v peknom prostredí, nie ako mnohí žiaci a učitelia v školách…

Určite netradičný pozdrav  našej vláde, s tradičným poštuchnutím od NŠO J

 

NŠO v médiách:

Zo škôl sa stal baby-sitting  – E- TREND

Braňo Závodský naživo – Ľudovít Sebelédi – Rádio Expres

Rozhovor s Jankou Bartkovjakovou o NŠO aj o štrajku  – Indymedia Slovakia

Odbory štrajk učiteľov nezvládli – rozhovor týždňa s predsedom NŠO – Hospodárske noviny

Ľudia v Leviciach pálili sviečky za umierajúce školstvo – TERAZ Regióny – TASR

Slovensko naživo – Udalosť týždňa –Štrajk učiteľov – Ľ.Sebelédi – TV JOJ

Štrajk učiteľov na Námestí hrdinov v Leviciach – Levičan.sk

 

Podporili sme:

lekárov

sestričky,

Iniciatívu „Nová voľba“

pracovníkov štátnej správy,

školy ktoré zostali v štrajku

 

Nájdete nás:

www.nso.sk

facebookové skupiny

 

VÝZVA

Ak sa vám zdá, že sme urobili málo, PRIDAJTE SA, lebo len výborne organizované odbory, ktoré majú za sebou neobmedzenú podporu svojich členov môžu presadiť ich oprávnené požiadavky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *