Stretnutie predsedníctva NŠO s ministrom školstva Petrom Pellegrinim

By | 5. októbra 2014

V pondelok 13.10.2014 nás na pracovnej návšteve privítal minister školstva Peter Pellegrini. V rámci tohto stretnutia sme s ním diskutovali hlavne o cieľoch našej odborovej organizácie, o postavení učiteľa v našej spoločnosti a o pripravovaných zmenách v školstve.

Pán minister nás informoval o plánovanom zvýšení platov učiteľov od januára 2015 o 5%. Minister školstva nás tiež informoval o plánovaných vianočných príspevkoch pre učiteľov. Každý učiteľ, ktorý pracuje na škole, ktorá je financovaná z prenesených kompetencií dostane koncom tohto kalendárneho roka jednorázovo odmenu z prostiedkov, ktoré sa na ministerstve podarilo ušetriť.

V rámci nášho stretnutia sme sa rozprávali aj o :

  • Národných projektoch, do ktorých sa bude môcť zapojiť každý učiteľ, pričom zmluvu bude podpisovať priamo s ministerstvom.
  • Úprave zákona ošetrujúcej doterajšie prepúšťanie učiteľov počas leta :
  • Znížení administratívnej záťaže učiteľa – napr. zrušenie vydávania osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
  • Obnovení rekonvalescenčných pobytov.
  • Znižovaní úväzku vychovávateľov.
  • Duálnom vzdelávaní.
  • Zvyšovaní kapacít v materských školách a následnou 95% zaškolenosťou 4-6 ročných detí do roku 2020.

Sme radi, že náš nový pán minister je v komunikácii otvorený a teší sa každému dobrému nápadu, ktorý by mohol prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu, posilneniu statusu učiteľa a v konečnom dôsledku k tomu, že nám zo škôl budú odchádzať deti kvalitne pripravené na život.

Nemenej nás potešilo, že nám pán minister prisľúbil záštitu nad nami plánovanou 2. konferenciou o bossingu a mobbingu, ktorá sa uskutoční v Bratislave koncom tohto školského roka.

 

Fotografiu z nášho stretnutia si môžete pozrieť tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *