Požiadavky na teplotu v triede

By | 4. januára 2015

Škola je verejná inštitúcia, treba postupovať v zmysle zákona, takže tu sú informácie pre toho, kto Vás nechá v zime s deťmi v triede – požiadavky na vykurovanie zariadení pre deti a mládež (teda aj základných a stredných škôl) upravuje vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež vydaná k zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 6 ods. 2 cit. vyhlášky musí byť škola vykurovaná tak, aby bola zabezpečená teplota
1. učební a ďalších miestností, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, najmenej 20 °C,
2. priestorov určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 15 °C,
3. šatní zriadených v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 20 °C,
4. šatní a iných priestorov na odkladanie vrchného odevu žiakov najmenej 15 °C,
5. chodieb a záchodov najmenej 15 °C.

Ak nie je možné zabezpečiť vykurovanie podľa hore uvedeného, školu možno prevádzkovať, len ak teplota vzduchu v učebniach a ďalších miestnostiach školy uvedených vyššie, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, neklesne v troch po sebe nasledujúcich dňoch pod 18 °C alebo ak teplota vzduchu v týchto priestoroch neklesne v jednom dni pod 16 °C.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *