ZA OSEMDESIAT – odpoveď MŠ

od autora: | 14. apríla 2020

V súvislosti s textom, ktorý som prednedávnom zverejnil o znížení platov niektorých pedagogických pracovníkov z dôvodu nezadelenia práce na doma, aj keď ju vykonávajú, som napísal na MŠ. Prikladám teda odpoveď. A pod ňou znenie môjho textu, ak ho niekto nezachytil. Je čisto na Vás, pani kolegyne, kolegovia, či sa pustíte s nadriadenými do argumentácie. Napísal som aj pánovi ministrovi.

Odpoveď MŠ:

Dobrý deň,

vzhľadom na prijatú novelu ZP je dôležité vedieť, či druh práce umožňuje jej vykonávanie z domu. Rozhodnutie o tejto skutočnosti náleží zamestnávateľovi. Zároveň platí, že zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.“

Podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce (účinného od 4. 4. 2020) „Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté.“.

Citované ustanovenie na postup zamestnávateľa nevyžaduje dohodu so zástupcami zamestnancov. http://www.ucimenadialku.sk/usmerne…/pracovno-pravne-vztahy/

MŠVVaŠ má informácie o tom, že zriaďovatelia v prípade pedagogických zamestnancov nepostupujú rovnako a situáciou sa zaoberá. Usmernenie MŠVVaŠ pre školy hovorí o tom, že „riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.“ http://www.ucimenadialku.sk/…/prerusenie-vyucovania-a-vyuc…/

S prianím všetkého dobrého

Ján Papuga

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *