3. Snem NŠO

od autora: | 26. februára 2021

Snem sa uskutočnil on-line podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie – príhovor hostí
 2. Schválenie programu 3. Snemu NŠO
 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 4. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 5. Správa o činnosti NŠO
 6. Správa o hospodárení NŠO
 7. Zmena Stanov NŠO
 8. Voľba Predsedu NŠO
 9. Voľba členov Predsedníctva NŠO
10.Voľba členov Revíznej komisie NŠO
11.Ciele do budúcnosti
12.Diskusia
13.Uznesenie
14.Záver
Hosťom 3. snemu bol p. Vojtech Klučarovský, predseda Nového odborového zväzu polície.
Snem vzal na vedomie Správu o činnosti NŠO a Správu o hospodárení NŠO.
Delegáti snemu odhlasovali, že predsedom  NŠO bude p. Sebelédi, členmi predsedníctva NŠO p. Bartkovjaková, p. Kováčová,  p. Miklošová a p. Šuran. Revízormi NŠO sa stali p. Bolčíková a p. Zimeľová.
Snemu sa zúčastnila nadpolovičná väčšina predsedov ZO, ktorí zastupovali nadpolovičnú väčšinu všetkých členov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *