Maturitná pohroma

By | 20. marca 2019

Posledné dni sú učitelia, žiaci i rodičia zavalení (frustrovaní) maturitným testovaním. Táto situácia sa opakuje každý rok. Okrem zlého nastavenia maturity, ktorá je rozložená na 2 časti od seba vzdialené vyše mesiaca, teda študenti sa musia dva razy stresovať, sa rok čo rok opakujú problémy s testami, ktoré pripravuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).… Read More »

Žiacke súťaže

By | 17. marca 2019

Človek je súťaživý, má potrebu prekonávať iných, a tým aj samého seba. Je to prirodzené aj pre deti. Rozvíjať súťaživosť ich vlastne pripravuje na život. Aj preto ich zapájame do súťaží a aktivít, kde môžu prejaviť svoje schopnosti. Okrem toho úspech v súťažiach sa škole dobre prezentuje a vníma sa tak, že škola má šikovných… Read More »

Dovolenka a spolurozhodovanie

By | 16. februára 2019

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky… Read More »

K O N T R O L A

By | 14. februára 2019

Veľmi sa bojím toho, že by som mal byť nezamestnaný, najmä keď nie som zodpovedný už iba za seba. Avšak nie za takú cenu, že budem ticho čušať a prizerať sa špinavostiam. Najmä v storočí slobody a demokracie. Hoci tá slovenská je stále pod vplyvom veľmi zlých ľudí a boľševických darebákov, ktorí sa tvária ako… Read More »

VÝZVA PREDSEDOVI ANDREJOVI DANKOVI

By | 27. januára 2019

      Kedysi som veľmi nerád spájal politiku so školstvom. No v posledných rokoch si naplno uvedomujem, že politika je spojenou nádobou s dianím na školách. Najmä keď deformuje generáciu, ktorú sa školy snažia viesť k morálke, čestnosti, dodržiavaniu zákonov, hrdosti na vlasť, k slušnému správaniu. A potom sú tu politici, čo pôsobia v… Read More »

Rekreačné poukazy

By | 20. januára 2019

Kolegyne, kolegovia,  dávam do pozornosti tému rekreačných poukazov.  Nehľadajte to „kade tade“. Túto vec od 1.1.2019 stanovuje Zákonník práce §152a , bod 7.2. Ten je pre vás ako zamestnancov najdôležitejší. Akékoľvek porušenie zákonníka práce zo strany vedenia školy rieši Inšpektorát práce. Prosím vás prestaňte sa už zaujímať o to, či riaditeľ má alebo nemá na… Read More »

Výzva na odstúpenie p. Lubyovej.

By | 17. januára 2019

Predsedníctvo Nových školských odborov vyzýva pani ministerku Lubyovú, aby odstúpila zo svojej funkcie. Pani ministerka Lubyová, odstúpte prosím!  Dôvody: 1. Obhajujete porušovanie autorskej etiky. Obhajujete a priamo pred kamerami a občanmi kryjete podvodníka, predsedu NR SR Andreja Danka. Vaša obhajoba podvodného konania Andreja Danka je pre nás učiteľov neakceptovateľná. Podvod ostane podvodom, klamstvo klamstvom, nech… Read More »

Otvorený list prezidentovi a ministerke školstva.

By | 16. januára 2019

Mgr. Monika Debnárová Grznárová, PhD. Prečo odchádzam zo školstva alebo ako ma po piatich rokoch práce vychovávateľky uznali ako nekvalifikovanú a to len preto, že som sa hlásila do výberového konania na pozíciu riaditeľky. Dovoľte mi vyjadriť sa k situácii v školstve a na mojom osobnom príklade prezentovať zlyhanie orgánov, nefunkčnosť, nezmyselné konanie úradníkov, ktorí… Read More »

Odpoveď na odpoveď

By | 31. decembra 2018

Citujem z listu, ktorý p. ministerka poslala pedagógom ako odpoveď na otvorený list: „O vyplácaní odmien rozhoduje Váš zamestnávateľ, preto sa so žiadosťou o zdôvodnenie vyplatenia resp. nevyplatenia odmeny musíte obrátiť na Vášho zamestnávateľa…. Tak si to teda zhrňme, tak matematicky, pre žiačikov 3. ročníka ZŠ, p.  ministerka: Predstavte si, že ste riaditeľka školy a ministerstvo… Read More »

List TEBE a JEJ /ministerke/

By | 28. decembra 2018

Kolegyne, kolegovia, priatelia, opäť to môže zostať bez povšimnutia, keďže sa spochybňujú takéto aktivity a často zabúdame. Ja však verím, že aj dobre namierené texty pomáhajú veci riešiť, meniť či posúvať – isto sa dostanú aj k správnym ľuďom. Ide o otvorený list v súvislosti s témou odmeňovania, ktorá by mala pobúriť každého súdneho, nezávislého… Read More »