Stanovisko k novele zákona č. 317/2009

od autora: | 4. februára 2017

Vyhlásenie predsedníctva Nových školských odborov k návrhu zmeny a doplnenia zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ktorý podali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Ďuriš Nicholsonová, Juraj Droba a Natália Blahová.

Poslanci z SAS podali návrh na zmenu zákona č. 317/2009 Z. z.na základe prípadu z bratislavskej školy, kde škola prijala učiteľa, ktorý bol v minulosti súdne trestaný za zneužívanie malých chlapcov, ale keďže bol jeho zločin rokmi zahladený, vo výpise nebol uvedený.

Chápeme snahu poslancov SAS o ochranu detí v škole. Vyjadriť sa k tejto problematike je komplikované a to hlavne pre absenciu odborných analýz a posudkov.

Máme silné obavy, že snaha o novelu zákona je príliš emocionálna a skratkovitá a ak bude prijatá, nemusí vôbec zvýšiť ochranu detí v školách, ale jej výsledkom bude opäť len zvýšenie byrokratickej záťaže na školách. Nezachytili sme žiadne odborné analýzy navrhovanej novely od právnikov, či odborníkov na deviantne sexuálne správanie sa. Bez odbornej diskusie, bez odborných analýz, máme na novelu zákona negatívny názor. Považujeme návrh novely zákona č. 317/2009 Z.z. za unáhlený, nesystémový a bohužiaľ aj za populistický. Na základe ojedinelého prípadu za mnohé roky sa tu ide zaviesť nielen byrokratická, ale obávame sa, že aj diskriminačná záležitosť pre učiteľov. Základom zákona má byť hlavne odbornosť a analýza dopadu zákona na spoločnosť v čo najväčšej komplexnosti.

Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Luciu Ďuriš Nicholsonovú, Juraja Drobu a Natáliu Blahovú, aby svoju novelu zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov stiahli z hlasovania Národnej rady SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *