VÝZVA PREDSEDOVI ANDREJOVI DANKOVI

od autora: | 27. januára 2019

      Kedysi som veľmi nerád spájal politiku so školstvom. No v posledných rokoch si naplno uvedomujem, že politika je spojenou nádobou s dianím na školách. Najmä keď deformuje generáciu, ktorú sa školy snažia viesť k morálke, čestnosti, dodržiavaniu zákonov, hrdosti na vlasť, k slušnému správaniu. A potom sú tu politici, čo pôsobia v priamom kontrapunkte k tomu, o čo sa my, učitelia (i rodičia) snažíme. Preto je nutné zapájať do školského života čoraz viac politiku bez ohľadu na politické strany, ale s konkrétnym pomenovaním osôb, ktoré škodia školám, ba celému Slovensku.


Dnes, 27. 1. 2019 v televíznej relácii V politike na TA3 sa PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY JUDR. ANDREJ DANKO vyjadril o politickej oponentke hanlivým, ba xenofóbnym vyjadrením hraničiacim s rasizmom: „nejaká Cigánočka“. Jednak tým hrubo zaútočil na ženu, ktorá je občanmi zvolenou politickou oponentkou, jednak použil slová, ktoré naznačujú hanlivé nazeranie na rasu. V kontexte školstva by bol takýto čin hrubým porušením Školského poriadku a žiak by skončil minimálne so zníženou známkou zo správania.
Roky deti vedieme proti xenofóbii, rasizmu, netolerancii. Tento jeho výrok (a mnoho iných)
doslova prevrátil naruby naše snahy. A deti čoraz viac politiku vnímajú, takže slová skoro najvyššieho ústavného činiteľa môžu narušiť ich hodnoty. A tento človek potom hovorí o morálke, o negatívnych emóciách, o zlých medziľudských vzťahoch. Má to však opačný efekt. Domnievam sa, že dnes spravil čin, ktorý prekryje aj plagiátorstvo. Ba sa domnievam, že došlo k porušeniu zákona a mala by byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť. Vôbec neriešim, z akej strany je. Riešim to, že to je PREDSEDA ZÁKONODÁRNEHO ORGÁNU, ktorý plne rešpektujem (resp. chcem rešpektovať) a mal by byť výkladnou skriňou Slovenska.


Aj na základe toho ako obyčajný občan, rodič a učiteľ VYZÝVAM JUDR. ANDREJA DANKA, ABY OKAMŽITE ODSTÚPIL ZO SVOJEJ FUNKCIE a ospravedlnil sa za svoj výrok, čím by aspoň čiastočne prekryl signál, ktorý svojím nešťastným výrokom dal našim deťom a Slovákom vôbec.
PhDr. Ján Papuga, PhD.

K výzve sa pripájam – PaedDr. Sebelédi Ľudovít – predseda NŠO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *