Sabatikal po slovensky

od autora: | 29. júna 2019

Tak sa konečne aj slovenskí učitelia dočkali sabatikalu po 10 odučených rokoch v novele zákona 138/2019 Z.z. a to konkrétne v § 82 body 5 a 6. Bolo by to pekné, keby to zas nebolo typicky na slovenský spôsob. Teda A bez B. To B u nás tvorí fakt, že zamestnanec nedostane ani cent a ešte k tomu si, samozrejme, musí platiť zdravotné a sociálne poistenie.

Presné znenie zákona :

(5) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi zamestnávateľ povolí prerušenie výkonu pracovnej činnosti najviac na jeden školský rok, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vykonával pracovnú činnosť nepretržite najmenej desať rokov. Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi za čas prerušenie výkonu pracovnej činnosti nepatrí mzda alebo plat.

(6) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže počas prerušenia výkonu pracovnej činnosti z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo pri prerušení pracovnej činnosti podľa odseku 5 po dohode s riaditeľom

a/ absolvovať vzdelávanie

b/ vykonať atestáciu

Z bodu 5 nie je jasné, či tá vykonávaná činnosť je u jedného zamestnávateľa alebo postupne u viacerých zamestnávateľov. To, že zamestnanec ostane bez akéhokoľvek príjmu a ešte si bude musieť platiť aj odvody do poisťovní, zaručuje minimálne využitie tohto obrovského učiteľského benefitu.

Bod 6 je čerešničkou na torte. Bez peňazí na živobytie sa ešte vzdelávať poprípade robiť atestáciu to vyzerá ako krutý výsmech.

Jediní učitelia, ktorí by mohli toto ustanovenie zákona využiť , sú učitelia odborných predmetov a majstri na stredných odborných školách, ktorí by týmto získali možnosť vrátiť sa do praxe formou odborných stáží, v ktorých by si mohli inovovať praktické vedomosti zo svojho odboru. Tieto stáže, ale nie sú platené a ak, tak väčšinou iba formou poskytnutia ubytovania alebo nejakých zamestnaneckých výhod. A tak si toto môžu dovoliť zas iba tí, ktorých bude živiť počas stáže partner alebo budú musieť načrieť hlboko do úspor. A to už nehovorím, o rodičoch – samoživiteľoch, odkázaných iba na jeden príjem. Pre nich takýto sabatikal nemá význam.

Zuzana Foltánová

Takže ďakujeme panie poslankyne a páni poslanci NR SR….

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *