Vidíme, že sa dá…

od autora: | 28. júna 2019

Učím na strednej škole, ktorej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Tak ako po iné roky, aj tento rok som pripravovala študentov na predmetové olympiády, riešila s nimi drobné projekty, pripravovala rôzne aktivity . Moje kolegyne a kolegovia pracovali tiež ako po iné roky. Niekto spravoval školskú knižnicu, iný  koordinoval školský časopis, ďalší spravoval web stránku, organizoval športové aktivity. Všetku túto mimovyučovaciu činnosť sme až do tohto školského roka robili, lebo sa to od učiteľa očakáva.

Čo sa zmenilo v tomto školskom roku? Niekto si všimol to množstvo práce, ktoré robia učitelia okrem vyučovania a nielen to, našiel peniaze na ohodnotenie týchto činností. Ten, kto si to všimol, je vedenie Bratislavskej župy. Zrazu mám pocit, že si ľudia pracujúci na BSK všímajú prácu učiteľa a snažia sa oceniť  ju nielen financovaním mimovyučovacích činností, ale aj organizovaním stretnutí učiteľov škôl s vedením BSK. Zorganizovali pre učiteľov už tri takéto stretnutia. Na konci prázdnin, v auguste,  sme sa stretli na Tyršovom nábreží, v decembri na Mikulášskom posedení a z príležitosti Dňa učiteľov na Partizánskej lúke.

Župa sa rozhodla podporiť vzdelávanie učiteľov  v cudzích jazykoch, finančne podporiť začínajúcich učiteľov aj učiteľov odchádzajúcich do dôchodku.

Ako sa zdá, peniaze sú, len je potrebné určiť si priority.

Jana Bartkovjaková

Predsedníctvo NŠO tieto aktivity Bratislavskej  župy vníma pozitívne a dáva do pozornosti aj iným zriaďovateľom.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *