Category Archives: Návrhy

Začiatok školského roka 2014/2015

By | 5. septembra 2014

S neomylnou presnosťou je tu opäť…začiatok nového školského roka. Aj keď sme sa v čase veľkých školských prázdnin dočkali nejakých zmien: nový minister školstva, priemery známok, menej papierov, zmeny termínov testovania…viac tu, pozreli si ľadové oblievačky viacerých celebrít, k tomu podstatnému sa nám akosi nedarí dopracovať. Naše príjmy ostávajú na bode mrazu, hoci pán minister sa snaží, verejnosť stále závidí, učitelia… Read More »

Prepúšťanie učiteľov cez prázdniny

By | 5. júla 2014

NŠO sa podarilo rozvíriť hladinu okolo ošemetnej témy, zaobchádzaní s učiteľmi počas veľkých školských prázdnin. Odmakáte si 10 mesiacov a za “odmenu” vás pošlú na úrad práce. Zákon to učiteľom umožňuje, tak prečo to nevyužiť a neušetriť financie z rozpočtu školy. Etika ide bokom a učiteľovi ostanú oči pre plač, pocit poníženia a neistoty, napriek sľubom,… Read More »

List riaditeľom škôl

By | 5. júla 2014

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, radi by sme prostredníctvom Vás oslovili celú našu pedagogickú obec, pretože sme presvedčení, že jedným z dôvodov chátrania školstva ako celku je slabá angažovanosť zamestnancov v odboroch. Naše najdôležitejšie ciele: Priznať 13. plat pre zamestnancov školstva vo výške minimálne 90% tarifného platu. Upraviť stupne v platových tabuľkách pedagogických zamestnancov a odborných… Read More »

Spoločné vyhlásenie NŠO, SKU a iniciatívy „Peniaze do škôl“

By | 4. decembra 2013

Prečo slovenskí žiaci dosahujú v medzinárodných meraniach slabé výsledky a niekoľko návrhov na riešenia. Spoločnou príčinou výrazného zhoršenia výsledkov je chronická nedostatočná motivácia na strane žiakov, rodičov a učiteľov. Žiaci na Slovensku vo všeobecnosti strácajú záujem o vzdelávanie. Dôvodom je najmä to, že pri súčasnom modeli financovania stredných a vysokých škôl sa školy nesústreďujú na kvalitu prijatých študentov, ale… Read More »

Reakcia NŠO k zmenám v „Správe o stave školstva“

By | 4. septembra 2013

NŠO zaregistrovali zmeny v správe o školstve, ktoré sa týkajú zvyšovania platov učiteľov. Máme ale obavy, že všetko opäť začne a skončí len v rovine sľubov. NŠO negatívne vnímajú navrhované právo veta pre zriaďovateľa štátnych škôl po voľbe riaditeľov škôl Radami škôl. Považujeme tento návrh za nekoncepčný, nezmyselný a vyslovene pre školstvo škodlivý. Právo veta pre zriaďovateľa… Read More »

Prešiel rok od jednodňového výstražného štrajku

By | 4. septembra 2013

13.9.2013 uplynul rok od jednodňového výstražného štrajku. Jednodňový štrajk bol najväčší štrajk v dejinách Slovenska. Zapojilo sa doň 86 % základných a takmer 70 % stredných škôl. Ďalší štrajk v novembri bohužiaľ pre zlú informovanosť a organizáciu zo strany OZPŠaV stroskotal. Otázne je už len to, či išlo o úmysel, alebo neschopnosť. To už pre… Read More »

Závery z konferencie „Bossing a mobing v slovenskom školstve“

By | 4. júna 2013

Dňa 14.6.2013 v Bratislave usporiadalo NŠO konferenciu „Bossing a mobing v školstve“. K tejto téme bola na Slovensku usporiadaná konferencia po prvý raz. Konferencia bola kladne prijatá nielen učiteľskou verejnosťou, ale aj odbornými kruhmi, zaoberajúcimi sa právnymi otázkami okolo dodržiavania ľudských práv, či pracovnoprávnych vzťahov. Na konferencii sa zúčastnila pani poslankyňa NR JUDr. Mária Ritomská,… Read More »

Vyjadrenie predsedníctva NŠO k novele zákona o výchove a vzdelávaní

By | 4. mája 2013

Odborová organizácia Nové školské odbory (NŠO) nesúhlasí s novelou zákona o výchove a vzdelávaní. V predkladanom materiáli sa navrhuje navyšovanie počtu detí a žiakov v materských a základných školách. Navýšenie maximálneho počtu detí v triedach zníži kvalitu vzdelávania. Sme za ponechanie doterajšieho maximálneho počtu detí a žiakov v triedach materských a základných škôl.

Bossing a mobing na školách

By | 4. mája 2013

Viete čo je to bossing a mobbing? Po slovensky je to šikanovanie šéfom a šikanovanie ohováračmi v kolektíve. Ako ochutnávku servírujeme video…Podrobnosti pribudnú v najbližších dňoch. Video: http://www.youtube.com/watch?v=QT1CtQqAk8Q

Vyhlásenie predsedníctva NŠO k dotazníku „Depistážny prieskum“

By | 4. mája 2013

Do 1 300 škôl bola z ministerstva školstva zaslaná požiadavka na vyplnenie „Depistážného prieskumu“ projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ hradeného z Európskeho sociálneho fondu. Tento prieskum je hradený vo výške 14 780 699,22 €. Predsedníctvo NŠO si myslí, že nie je etické požadovať od učiteľov prácu, bez nároku… Read More »