Category Archives: oznamy

Pomáhať, učiť, chrániť

By | 11. marca 2017

Pracovné stretnutie za Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) viedla p. Kavecká, za Nový odborový zväz polície (NOZP) p. Klučarovsky a za Nové školské odbory (NSO)p. Sebelédi.

Podpora štrajkujúcich

By | 4. februára 2016

Vážení štrajkujúci členovia NŠO, nastáva obdobie, ktoré preverí našu vôľu, trpezlivosť a v neposlednej miere aj peňaženku. Chceli by sme prispieť k tomu, aby práve stenčený rozpočet vašej rodinnej kasy nebol dôvod na to, aby ste nemohli SLOBODNE vyjadriť svoj názor. Predsedníctvo NŠO zriadilo 25.októbra 2012 (4 mesiace od vzniku NŠO) štrajkový fond. Odvtedy naň… Read More »

Požiadavky na teplotu v triede

By | 4. januára 2015

Škola je verejná inštitúcia, treba postupovať v zmysle zákona, takže tu sú informácie pre toho, kto Vás nechá v zime s deťmi v triede – požiadavky na vykurovanie zariadení pre deti a mládež (teda aj základných a stredných škôl) upravuje vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti… Read More »

Prepúšťanie učiteľov počas letných prázdnin

By | 5. októbra 2014

Odborová organizácia Nové školské odbory na Slovensku v spolupráci s RTVS poukázali na problém so zamestnávaním učiteľov na dobu určitú, kde učiteľ bol nútený sa počas letných prázdnin hlásiť na úrade práce. Učiteľa potom opätovne zamestnali po prázdninách a ušetrené mzdové prostriedky častokrát použili aj na vlastné odmeny. Neetickému správaniu sa riaditeľov škôl bude už… Read More »

Stretnutie predsedníctva NŠO s ministrom školstva Petrom Pellegrinim

By | 5. októbra 2014

V pondelok 13.10.2014 nás na pracovnej návšteve privítal minister školstva Peter Pellegrini. V rámci tohto stretnutia sme s ním diskutovali hlavne o cieľoch našej odborovej organizácie, o postavení učiteľa v našej spoločnosti a o pripravovaných zmenách v školstve. Pán minister nás informoval o plánovanom zvýšení platov učiteľov od januára 2015 o 5%. Minister školstva nás tiež… Read More »

1. Snem NŠO v Nitre

By | 5. mája 2014

Prvý snem od založenia NŠO sa konal 10.mája 2014 v Nitre, symbolicky v meste ustanovenia NŠO, po dvoch rokoch našej činnosti. Snem prebiehal podľa pripraveného programu. Po rokovacích formalitách zreferovala M.Grafová o ceste NŠO od obdobia Bledomodrých stužiek po súčasnosť. Nové školské odbory priviali čerstvý vietor do odborárskej činnosti na Slovensku. Niektorí ich považujú za hrozbu,… Read More »

Rokovanie s podpredsedníčkou KDH

By | 5. marca 2014

Dňa 12.3. 2014 sa v Košiciach uskutočnilo pracovné stretnutie člena predsedníctva NŠO Mgr. Mária Micenka s podpredsedníčkou KDH Mgr. Miroslavou Szitovou. Na rokovaní sa obidve strany zhodli na tom, že financovanie školstva je stále nedostatočné a spoločenské postavenie učiteľa neustále upadá. Taktiež bola nastolená otázka zmeny pomerného zastúpenia do volieb v rade školy a obmedzenie… Read More »

Vyhlásenie predsedníctva NŠO k zvyšovaniu platov v školstve

By | 4. októbra 2013

Minulý rok bolo v správe OECD o slovenskej ekonomike napísané toto: „Nízke platy učiteľov by mohli čiastočne vysvetľovať nízku kvalitu vzdelávania na Slovensku. Platy učiteľov sú nízke. Ak by mali ich platy dosiahnuť 75 percent priemernej mzdy vysokoškolského absolventa, čím by sa priblížili priemeru v štátoch OECD, vyžiadalo by si to rast platov učiteľov zhruba… Read More »